قوانين احوال شخصيه كليميان ايران

قوانين احوال شخصيه كليميان ايران

احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان ايران :   انجمن كليميان تهران طي نامه شماره 8355-27/9/1378 به اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه اعلام كرده است ((... هيچ كتاب و يا متن ترجمه شده به زبان فارسي در احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان در ايران وجود ندارد و به فرض وجود نيز داراي اعتبار شرع ...

توضیحات بیشتر
قوانين احوال شخصيه زرتشتيان ايران

قوانين احوال شخصيه زرتشتيان ايران

آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مصوب 27/12/1386 [1]   1 ـ خواستگاري           ماده1ـ از هر دختر يا زن زرتشتي، كه شرط لازم براي زناشويي را داشته‌باشد، مي‌توان خواستگاري كرد .      .  ماده2ـ رضايت طرف ...

توضیحات بیشتر
قوانين احوال شخصيه پروتستان هاي ايران

قوانين احوال شخصيه پروتستان هاي ايران

مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران   توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:   مقررات احوال شخصية مسيحيان پروتستان ايران در تاريخ 3/7/1387 برابر با 24 سپتامبر 2008 ميلادي به تصويب آقايان كشيشان و هيأتهاي مديرة كليساهاي پروتستان ايران رسيده است پس از ارسال به اداره كل محترم امور ح ...

توضیحات بیشتر
قوانين احوال شخصيه ارامنه گريگوري ايران

قوانين احوال شخصيه ارامنه گريگوري ايران

مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري مصوب 5/8/1317 رهبر مذهبي ارامنه با اصلاحات بعدي [1]     كتاب اول : در قرابت قرابت نسبي ، سببي ، فرزند تعميدي   ماده 1 – قرابت نسبي عبارت از رابطه همخوني است بين كليه افراد ذكور و اناثي كه از ازدواجهاي قانوني متولد و داراي سل ...

توضیحات بیشتر
قوانين احوال شخصيه كليساي ادونتيست روز هفتم در ايران

قوانين احوال شخصيه كليساي ادونتيست روز هفتم در ايران

تعليمات كليساي ادونتيست روز هفتم در ايران در مورد احوال شخصيه نكاح : طبق تعليمات كتاب مقدس ( انجيل ) هر مرد و زن حق اختيار يك زوج را دارا مي باشد. مراسم عقد در كليسا توسط كشيش مسوول انجام مي پذيرد و سپس در دفاتر ثبت احوال كشور ثبت مي گردد. در صورت فوت يكي از زوجين ديگري حق ازدواج مجدد را دارد . ...

توضیحات بیشتر
قوانين احوال شخصيه كليساي ارتدكس روسي در ايران

قوانين احوال شخصيه كليساي ارتدكس روسي در ايران

مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسيحي ارتدكس (روسي) مربوط به احوال شخصيه كتاب اول راجع به وظايف و حقوق خانوادگي باب اول درباره عقد ازدواج فصل اول راجع به عقد ازدواج ما بين اشخاصي كه مذهب ارتدكس دارند قسمت اول درباره اقدام به عقد ازدواج    ماده 1 – كليه اشخاصي ك ...

توضیحات بیشتر
حقوق اقليت هاي ديني در كشور ايران

حقوق اقليت هاي ديني در كشور ايران

به نام حق
مبحث اول
مفهوم حقوق :
در زبان فارسي واژه حقوق به معاني گوناگون به كار مي ...

توضیحات بیشتر