رني استفان

رني استفان

معرفي چهره هاي جوان آشوري: 
رِني استفان 
متولد ١٥ سپتامبر ١٩٨١. هم اكنون در سترلينگ هايتز در ديترويد زندگي مي كند. ...

توضیحات بیشتر
آندره ميخائيلوف

آندره ميخائيلوف

آندره ميخائيلوف او در سال ١٩٨٧ از  پدر و مادر آشوري در مسكو به دنيا آمده است. او به مدت ده سال است كه در اپراهاي مختلف آواز مي خواند.

توضیحات بیشتر