در ايران آزادهستيم

در ايران آزادهستيم

گروه سياست - فاطمه كرماني: يوناتن بت كليا نماينده ادوار ششم، هفتم، هشتم و نهم اقليت ديني آشوري و كلداني در مجلس شوراي اسلامي است. وي از سال ۱۹۸۱(۱۳۶۰) به عضويت هيئت مديره اتحاديه جهاني آشوريان درآمد و بيش از ۶ سال است كه دبيركلي اين اتحاديه را برعهده دارد. بت كليا در گفتگوي تفصيلي با  ...

توضیحات بیشتر