روستاهاي آشوري نشين خابور سوريه

روستاهاي آشوري نشين خابور سوريه

سي و پنج روستاي آشوري نشين و محل تقريبي آنها در كنار رود خابور در سوريه بر روي نقشه فوق نشان داده شده اند.& ...

توضیحات بیشتر
ديزج تكيه

ديزج تكيه

تپه و مدرسه روستاي آشوري ديزج تكيه اورميه (د زَتَكه) در نوروز تقديم همه عزيزاني كه از اينجا خاطره  دارند! توضیحات بیشتر