كليساى شرق آشور مار گيورگيس سپورغان

كليساى شرق آشور مار گيورگيس سپورغان

كليساى شرق آشور مار گيورگيس روستاى تاريخى سپورغان از توابع اروميه

توضیحات بیشتر
كليساي ارتدوكس سرياني

كليساي ارتدوكس سرياني

كليساي نوساز ارتدوكس سرياني با ظرفيت بيش از سيصد نفر شهر: ويسبادن / آلمان

توضیحات بیشتر
كليساى كاتوليك آشورى و كلدانى و كليساى ارامنه اروميه

كليساى كاتوليك آشورى و كلدانى و كليساى ارامنه اروميه

كليساى كاتوليك آشورى و كلدانى و كليساى ارامنه اروميه

توضیحات بیشتر