عاليجناب ماردنخا و ماريوسف

عاليجناب ماردنخا و ماريوسف

يك عكس قديمي از عاليجناب ماردنخا چهارم و عاليجناب مار يوسف

توضیحات بیشتر
لباس سنتي و رقص باستاني آشوري

لباس سنتي و رقص باستاني آشوري

لباس سنتي و رقص باستاني آشوري در ضيافت نهار خانواده يحيي بيك محل: روستاهاي آشوري اطراف اورميه نفر وسط: ويكتور يحيي بيك تاريخ عكس: حدودا بين ٥٠ تا ٥٦ سال پيش منبع: آلبوم شخصي

توضیحات بیشتر
رژه پيشاهنگ هاي آشوري در اورميه

رژه پيشاهنگ هاي آشوري در اورميه

رژه پيشاهنگ هاي آشوري در اورميه (رضائيه) ٤ آبان ١٣٣٨ خورشيدي منبع: آلبوم شخصي

توضیحات بیشتر
پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي

پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي

نتايج آراي اخذ شده از حوزه هاي انتخابيه آشوري و كلداني در پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ...

توضیحات بیشتر
خانواده اي آشورى در اروميه

خانواده اي آشورى در اروميه

خانواده اي آشورى در اروميه سال: ١٩٦٧ ميلادى منبع: آلبوم شخصي

توضیحات بیشتر
اسراى آشورى و ارمنى ارتش عراق در ايران

اسراى آشورى و ارمنى ارتش عراق در ايران

اسراى آشورى و ارمنى ارتش عراق در ايران و انجام مراسم مذهبى مسيحيان

توضیحات بیشتر