مهاجرت

مهاجرت

اين روزها خيلي از دوستانمان به فكر مهاجرت و ترك كشور هستند. بسياري از اقوام دور و نزديكمان مهاجرت كرده اند. به ذهنتان مراجعه كنيد. آيا شما هم يكي از اف ...

توضیحات بیشتر
اقليت هاي مقيم ارمنستان

اقليت هاي مقيم ارمنستان

اقليت هاي غير ارمني حدود سه درصد از جمعيت جمهوري ارمنستان را تشكيل مي دهند،كه از لحاظ شمار به ترتيب عبارتند از كردهاي اي ...

توضیحات بیشتر