موصل سكوي پرتاب يا پرتگاه سقوط

موصل سكوي پرتاب يا پرتگاه سقوط

تحركات و رخدادهاي اخير عراق در خصوص حملات مسلحانه به اماكن و افراد ساكن مسيحي در شهر موصل مركز استان نينوا اصليترين موضوعي است كه در چند روز گذشته در بين رسانه ها و افكار عمومي جهانيان در رابطه با عراق مطرح شده است و اظهار نظرهاي بسياري را از سوي مقامات و گروه هاي مختلف شاهد هستيم و تحولات منطقه اي ...

توضیحات بیشتر
UNPO كجاست؟

UNPO كجاست؟

UNPO كجاست؟ اين سازمان در سال 1991 به منظور رسيدگي به امور "ملت ها و اقليت هاي غير رسمي" در كشور هلند تاسيس شد. اين سازمان غير دولتي مي باشد. تنها چند ماه پس از تاسيس، اتحاديه جهاني آشوريها به عنوان نماينده #ملت_آشور عضو رسمي اين سازمان گرديد و جز اولين ملت ها در كنار آبخازيا، تايوان، ت ...

توضیحات بیشتر