UNPO كجاست؟

UNPO كجاست؟

UNPO كجاست؟

اين سازمان در سال 1991 به منظور رسيدگي به امور "ملت ها و اقليت هاي غير رسمي" در كشور هلند تاسيس شد. اين سازمان غير دولتي مي باشد. تنها چند ماه پس از تاسيس، اتحاديه جهاني آشوريها به عنوان نماينده #ملت_آشور عضو رسمي اين سازمان گرديد و جز اولين ملت ها در كنار آبخازيا، تايوان، تبت، تركمن هاي عراق و كردستان عراق قرارداد اين سازمان را پذيرفت.

در اين سازمان، نمايندگان ملت هاي مختلف حضور دارند و در آنجا اختلافات و كشمكش هاي سياسي و ميهني خود را مطرح مينمايند. مباحث سياسي و قوميتي، جنگ، تاريخ و نسل كشي از عمده مذاكرات مطرح توسط ملت هاي مختلف در صحن اين سازمان مي باشد. مقر اصلي اين سازمان در #لاهه هلند مي باشد.

در همين سازمان بود كه #اتحاديه_جهاني_آشوريها توانست #سازمان_ملل_متحد را قانع نمايد تا ملت آشور را به عنوان يك #ملت و #مليت بپذيرد و پرچم #آشور در مقر اين سازمان به احتزاز درآيد. به استناد گزارشات اين تشكل سياسي #آشوري، تاكنون فعاليت هاي مختلف و خوبي توسط اتحاديه جهاني آشوريها در اين سازمان غيردولتي انجام پذيرفته است. اميد است تا شاهد نتايج عملي اين فعاليت ها باشيم.

تصوير فوق مربوط به جناب آقاي دانيل كريسپي نماينده اتحاديه جهاني آشوريها در سازمان "يو ان پي او" در سالهاي آغازين فعاليت اين سازمان غير دولتي مي باشد.