قوانين احوال شخصيه كليميان ايران

قوانين احوال شخصيه كليميان ايران

احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان ايران :

 

انجمن كليميان تهران طي نامه شماره 8355-27/9/1378 به اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه اعلام كرده است ((... هيچ كتاب و يا متن ترجمه شده به زبان فارسي در احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان در ايران وجود ندارد و به فرض وجود نيز داراي اعتبار شرعي نيست. در مواردي كه به موجب اصل سيزده قانون اساسي اعلام نظر مرجع ديني كليميان در احوال شخصيه به موجب قوانين فقهي كليميان ضرورت پيدا كند از طرف دادگاه در آن مورد خاص سوال مي شود و مرجع ديني كليميان با مراجعه و استناد به كتب فقهي هالاخا - جواب براي دادگاه ارسال مي نمايد.))

 

توضيح مربوطه : 

الف : بخشنامه 2746/ح/7-14/4/1340 وزير دادگستري به كليه دادسراها و دادگاه هاي بخش و شهرستان و استان و اداره دفتر ديوان عالي كشور: به طوري كه انجمن كليميان تهران اعلام داشته به منظور اتخاذ وحدت نظر در مورد مسائل راجع به احوال شخصيه كليميان هياتي در انجمن مزبور به نام دارالشرع كليميان تاسيس شده كه آماده است به سوالات مربوط به قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب يهود پاسخ دهد لذا مراتب را به اطلاع مي رسد تا در صورت لزوم از نظريات مشورتي هيات مزبور استفاده نمايند .

ب: به نظريه 333/7-2/2/1380  ا.ح.ق در زيرنويس ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 3/4/1312  رجوع شود .