نسل كشي آشوريان

نسل كشي آشوريان

نسل كشي يا ژنوسيد در حقوق جزاي بين الملل : 

ژنوسيد يا ژنوسايد( Genocide ) توسط مولفان ايراني به معاني مختلفي چون نسل كشي ، نسل زدايي ، كشتار جمعي ، كشتار گروهي و قوم كشي ترجمه شده است. 
پيشنهاد جرم محسوب شدن نسل كشي ابتدا دز سال ١٩٣٣ ميلادي از سوي يك حقوقدان لهستاني به نام ( رافائل لمكين ) داده شد .
وي كه مبتكر واژه نسل كشي نيز مي باشد ، در جريان ( پنجمين كنفرانس بين المللي يكنواخت سازي حقوق جزا ) در مادريد ، پيشنهاد كرد كه نابود سازي گروه هاي نژادي ، مذهبي يا اجتماعي از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب گردد. وي اين عقيده را در كتاب خود تحت عنوان ( نقش دول محور در اروپاي اشغالي ) كه در سال ١٩٤٤ ميلادي منتشر شد به تفصيل بيشتري مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاريف وي مبني تنظيم كنوانسيون نسل كشي سازمان ملل متحد قرار گرفت. 

مبحث اول : چگونگي تصويب كنوانسيون منع و مجازات نسل كشي : 
اصطلاح ژنوسايد در سال ١٩٤٥ ميلادي توسط دادستان ها ( البته نه قضات ) در دادگاه نظامي بين المللي نورنبرگ به كار گرفته شد . دادستان دادگاه نورنبرگ ، جنايتكاران جنگي نازي را به چيزي تحت عنوان ژنوسيد متهم كرد ، اما اين اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به كار گرفته نشده بود و لذا دادگاه آنها را به دليل سبعيت هاي ارتكابي عليه يهوديان اروپا به (( جنايت عليه بشريت )) محكوم كرد. 
در واقع نسل كشي در منشور محكمه نظامي نورنبرگ براي محاكمه جنايتكاران جنگي دول محور يك جرم عليه بشريت محسوب گشته بود. 
جرايم عليه بشريت عبارتند از : قتل عمد ، نابود سازي ( تصويه ) ، برده كردن ، اخراج و ساير اعمال غير انساني كه قبل يا در حين جنگ عليه يك جمعيت غير نظامي ارتكاب مي يابد يا اعمال اذيت و آزار بنابه دلايل سياسي ، نژادي و مذهبي در اجرا يا در رابطه با هر جرمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محكمه قرار دارد ، اعم از اين كه اين اعمال نقض قانون كشور محل ارتكاب محسوب گردند يا خير.
پس از آن سازمان ملل متحد در اولين سال فعاليت خود قطعنامه شماره ١٩٦ در دسامبر ١٩٤٦تصويب نمود و به موجب آن صراحتا تاييد كرد كه (( نسل كشي جرمي به موجب حقوق بين الملل است و جهان متمدن آن را تقبيح مي كند )) متعاقبا ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ٩ دسامبر ١٩٤٨ به موجب قطعنامه شماره ٢٦٠ - III ، متن ( كنوانسيون منع و مجازات جرم نسل كشي ) را مورد تصويب قرار داد ، اين كنوانسيون از ١٢ ژانويه ١٩٥١ لازم الاجرا شده است و طبق آمار موجود تعداد ١٠٢ كشور به اين كنوانسيون پيوسته اند. 
كنوانسيون ٩ دسامبر ١٩٤٨ سازمان ملل ( راجع به پيشگيري و مجازات جنايت نسل كشي ) ژنوسيد را چنين تعريف كرده است : ( يكي از اعمال زير كه به قصد از بين بردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي ، به عنوان گروه انجام گيرد. )
الف : كشتن اعضاي گروه .
ب : عمدا شرايطي را بر گروه تحميل كردن به منظور آن كه موجب نابودي كلي يا جزيي آن شود. 
ج : تحميل اقداماتي به قصد جلوگيري از توليد مثل در بين اعضاي گروه. 
د : انتقال اجباري اطفال از گروهي به گروه ديگر .

مبحث دوم : ظلم ها و جناياتي كه ملت آشور متحمل شد. 

 ملت آشور همواره در طول تاريخ به ويژه در قرن اخير شاهد ظلم و ستم هاي شديدي از سوي دولت هاي ديگر بوده است.
 يكي از بزرگترين جنايات واقع شده بر روي ملت آشور نسل كشي روز ٢٤ آوريل  ١٩١٥ بوده كه به نام نسل كشي سيفو نيز شناخته مي شود ، در اين نسل كشي علاوه بر بيش از ٧٥٠ هزار آشور ي ، ٩٥٠ هزار يوناني بيش از ١/٥ ميليون ارمني نيز قرباني شعار ها و سياست هاي ضد نژادي و مذهبي تركان نو عثماني قرار گرفتند.
 نسل كشي ديگري كه در قرن اخير گريبان ملت آشور را گرفت در تاريخ ٧ آگوست ١٩٣٣ پس از ترك حمايت نيروهاي نظامي بريتانياي كبير از آشوريان توسط دولت عراق صورت پذيرفت ، اين نسل كشي را به نام نسل كشي سمل مي دانند زيرا  ٦٥ روستا از ٩٥ روستاهاي آشوري كوه سمل به همراه روستاهاي اطراف آن توسط ارتش عراق با خاك يكسان شدند و بيش از ٣ هزار آشوري كشته و ما باقي استان حسكه در سوريه متواري شدند.

مبحث سوم : درد دل يا انتقاد از عملكرد انجمن آشوريان اورميه و حومه ?!

 دولت هاي مسبب اين نسل كشي ها با به كار بردن اصطلاحاتي چون آشوريان خيانتكار و جاسوس سعي در توجيه عمل خود دارند اما اين در حالي است كه ابعاد حقوقي نسل كشي را بحث كرده ايم و در آخر بايد بيان كنيم كه به ياد داريم و حق مي طلبيم .
 اما سوال اصلي اين است كه چگونه بايد بياد داشته باشيم تا بتوانيم روزي حق بطلبيم ، كدام نهاد ها يا سازمان هاي مردمي آشوري بايد اين امر را توسعه دهند ؟
 بي شك بيشترين انتظار در بين سازمان هاي آشوري در كشور عزيز ايران از انجمن هاي آشوريان شهرهاي مختلف ايران مي رود ، انجمن آشوريان اورميه و حومه به عنوان انجمن شهري كه در حال حاضر جمعيت بيشتري از آشوريان ايران را در خود جا داده است هميشه يك الگو براي آشوريان
... آشوريان ايران  به ويژه جوانان ملي دوست آشوري بوده است.
 متاسفانه در طول دو سال اخير شاهد حركت ها و تصميم گيري هايي از هيات مديره انجمن آشوريان اورميه بوده ايم كه به جرات مي توان گفت در شأن ملت فهيم آشور نبوده اند.
 سال گذشته دقيقا در تاريخ ٢٤ آوريل سال ٢٠١٥ سالن انجمن آشوريان اورميه كه البته بايد اشاره كرد سالن ورزشي باشگاه آشور صحيح تر است ، درست در تاريخ يكصدمين سالگرد نسل كشي سيفو به اجاره براي جشن عروسي داده شد.
 شاهد اين ماجرا بودم ، انتظار داشتم تا رويه اين رويداد را در عرف ملي مشاهده كنم اما انگار هيچ اشتباهي در كار نبود و همه چيز انگار در جاي خود بود ، كنجكاو شدم ابتدا شروع به پرس و جو از جوانان آشوري كردم ، اكثر اين جوانان در پاسخ به سوالات بنده با تعجب مي پرسيدند مگر نسل كشي سيفو مربوط به برادران ارمني نمي باشد؟
 اين شد كه متوجه ضعف فرهنگي و تاريخي مابين جوانان ملت شدم ، شروع به صحبت هايي دوستانه و غير رسمي و تكي با اعضاي محترم هيات مديره انجمن كردم ، پيشنهاد هايي دادم : از قبيل اين كه آخرين ويرايش از كتاب تاريخ آشور مربوط به قبل از تولد اينجانب مي باشد و متاسفانه نسل من تاريخ ملت خود را به ويژه تاريخ معاصر خود را نمي داند ، پيشنهاد كردم كه انجمن آشوريان اورميه با كمك گرفتن از كانون جوانان آشوري در جشنواره فرهنگي ورزشي تموز آشوريان كه به ميزباني اورميه برگزار مي شود ( كه البته بايد اشاره كرد بر خلاف نام اين بازي ها متاسفانه اين بازي ها در ماه داباخ برگزار مي شوند نه در ماه تموز ) در غرفه هاي فرهنگي كتاب هايي را از تاريخ ملت ، فرهنگ و تمدن آشور به ويژه تاريخ معاصر را براي جوانان و ساير علاقه مندان ارائه دهند ، كه اين كار مي تواند فرهنگ سازي غني براي جوانان و ملت باشد و هم يك در آمد زايي براي انجمن.
 يكي از مسئولين محترم انجمن از اين نظر من به شدت استقبال كردند و مرا تشويق به دادن انتقادات سازنده كردند، بعد از چندي اين سوال را كه چرا بايد انجمن اورميه سالن اجتماعات را در روز نسل كشي سيفو به كرايه براي جشن عروسي واگذار كند را از يكي ديگر از مسئولين صاحب نام شهر اورميه و از آشوريان پر افتخار براي جامعه ايران كه شخص خودم احترام زيادي به ايشان قائل هستم را پرسيدم ، استاد عزيز در پاسخ به پرسشم بيان كرد كه همواره ملت آشور ظلم هاي فراواني را متحمل شده و نمي توان تمام روز هايي كه در آن ملت ما نسل كشي شده است را روز شهدا اعلام كنيم ، با اشاره به اين كه اتحاديه جهاني آشوريان ( خويده تويليه اتورايا ) به عنوان بزرگترين تشكل آشوري در سطح جهاني روز ٧ آگوست را به عنوان روز شهدا آشور ي و روز نسل كشي سمل را بيان كرده است از اين رو براي ما مهم تر است.
 اين در حالي بود كه اولا تعداد كشته شدگان نسل كشي سيفو بيشتر از تعداد نسل كشي شدگان سمل بوده به طوري كه نويسندگان بيان مي كنند از نصف بيشتر جمعيت آشوري در نسل كشي سيفو كشته شده اند ،ثانيا اين بحث توجيه كننده اين نبود كه احترام كشته شدگان در روز يكصدمين سالگرد نسل كشي نگه داشته نمي شد و جشن عروسي در سالن اجتماعات آشوريان اورميه برگزار مي شد.

 بحث هاي زيادي در اين خصوص انجام دادم ، اما به دليل ديد سنتي و اشتباه نسبت به سن كم اين جانب و كم تجربه بودن من ، صحبت هاي من بي اهميت تلقي شدند.
تا اين كه جشن نيسان فرا رسيد ، يكي ديگر از روز هاي ملي آشوريان يعني سال نو آشوري ، روز سال نو آشوري هيچ برنامه فرهنگي يا جشني را از سوي انجمن آشوريان اورميه ملاحظه نشد ، اين روال تا روز دوازدهم نيسان ادامه داشت زيرا كه جشن سال نو فقط مختص به روز اول نبود و در ميان اجدادمان در آشور باستان تا روز دوازدهم اين جشن ادامه داشت ، طبق معمول سالن انجمن آشوريان باز نيز به كرايه جشن هاي عروسي داده شده بود ،جا دارد در اين راستا از كانون جوانان آشوري انجمن تشكر كنم چرا كه با سعي و تلاش خود در نهايت موفق به برقراري جشن نيسان شدند اما با تاخيري بلند مدت به گونه اي كه مردم را در تعجب قرار داده بودند ، چندي گذشت تا اين كه روز آشور فرارسيد يعني اول تموز نيز از سوي انجمن جشني يا برنامه اي را به خود اختصاص نداد .
تا اين كه به امروز يعني ٧ آگوست ٢٠١٦ مصادف با ١٧ مرداد ٩٥ رسيديم.
متاسفانه امروز هم نه تمرين ورزشي در سالن باشگاه داشتيم در حالي كه بعد از يك هفته جشنواره فرهنگي ورزشي تموز آغاز خواهد شد و نه برنامه اي فرهنگي را براي بزرگداشت شهدا داشتيم
چون امروز روز يادبود شهدا آشوري بود.  
اما امروز جشن عروسي ديگري در سالن اجتماعات انجمن آشوريان اورميه داريم و اكثر مردم نيز در اين فكر هستند كه هميشه ٧ داباخ بايد در بازي هاي تموز باشد ، يك پارادوكسي زيبا بازي هاي تموز و ٧ داباغ هميشه يك جا !?!?!!
در آخر عاجزانه از مردم فهيم و شريف ملت عزيزم و بخصوص از جوانان دلسوز ملت مي خواهم تادر انتخابات هيات مديره انجمن دقت لازم
را به عمل بياورند ند چرا كه اشخاصي كه قرار است در آينده انتخاب شوند ، نماينده اين ملت شريف هستند و بايد در خدمت ملت باشند و قدم در ارزشمند ساختن روزهاي ملي آشور بگذارند.

 رگ ملي و تعصب داشتن به يادبود شهدا والا مقام ارزشي است براي يك ملت كه هيچ چيز ديگر نبايد جاي آن را بگيرد حتي انگيزه هاي مالي و بايد گفت آيا اگر انگيزه مالي اهميتي ندارد چرا هميشه در تاريخ ايام ملي و مهم ملت آشور سالن اجتماعات انجمن اورميه به جشن هاي عروسي اجاره داده شده است ?
آيا مسئولين ثبت ايام اجاره داده شدن سالن تقويمي مبني بر مرور روز هاي ملي آشور ندارند ?

اين در حالي است كه تمامي اين ايام از سوي پيامك ارتباطي انجمن با عموم مردم تبريك و تسليت گفته مي شوند.
دفتر انجمن پيامك هاي تاسف بار و تسليت را به عموم مردم مي فرستد و سال انجمن در حال بزن و بكوب هاي عروسي است.

در آخر اين نوشته يا بهتر است بگوييم درددلي از يك جوان ملت دوست آشوري مي خواهم اين را بيان كنم :
اينجانب اگر در نوشته هاي خود خاطر شخصي را ناراحت كرده ام عذرخواهي مي كنم چرا كه گفتن حقيقت تلخ براي بيدار شدن هم نسل هايم را به سكوت ترجيح مي دهم ، ملتي كه از تاريخ خود درس عبرت نگيرد مجبور به تكرار آن خواهد شد.

١٧ مرداد ٩٥
مصادف با ٧ آگوست ٢٠١٦
( ٧ داباغ )
شماس ايلراي بت گيورگيز موش آباد.