شهيد هرمز باباخاني

شهيد هرمز باباخاني

نام: هرمز         نام خانوادگي: باباخاني

استان: آ.غربي           شهر: اروميه

سوابق و مدارج تحصيلي وذكر رشته و محل تحصيل :شهيد بابا خاني در سال 1352در روستاي علي آباد از توابع اروميه متولد به دنيا آمد . ايشان داراي مذهب مسيحي بود و تحصيلات خود را تا  كلا س دوم راهنمايي ادامه داد، سپس ترك تحصيل نمود . نامبرده با رسيدن به سن مشموليت ،به خدمت مقدس  سر بازي اعزام شد و در منطقه عملياتي مهران در درگيري با دشمن  بعثي  در تاريخ 30/3/1367 به درجه رفيع شهادت نايل آمد .

ويژگي ها و برجستگي ها و دلايل انتخاب: دليل انتخاب ايشان باتوجه به تعداد شهدا ي مسيحي واين  كه ايشان در منطقه عملياتي شهيد شده اند و تعداي در بمباران هوايي اروميه شهيد شده اند وبقيه شهداي ي كه در منطقه جنگي شهيد شده اند والدين شان در قيد حيات نمي باشند.