مارگرت جورج مالك

مارگرت جورج مالك

مارگرت جورج مالك معروف به مارگرت شلو، از زنان آشوري نامداري كه در دهه ي ١٩٦٠ ميلادي به پيشمرگ هاي كرد پيوست و در سن بيست سالگي فرمانده نبرد دره زويتا شد. وي در سن بيست و هشت سالگي يعني در سال ١٩٦٩ ميلادي به طرز مشكوكي ترور شد.

رشادت وي در ميدان جنگ چنان بوده كه تصوير او به عنوان يك تصوير الهام بخش و تشويق كننده در ميان مردم منطقه، توزيع و دست به دست مي شده است. او كه متولد سال ١٩٤١ بود در دهه ي شصت ميلادي به صفوف پيشمرگان ملا مصطفي بارزاني پيوسته بود.

عده اي قتل او را به رهبران كرد منتسب كرده و برخي معتقدند كه قاتل او عاشق سمجي بوده كه پاسخ رد شنيده بود. با توجه به رويدادهاي تاريخي آن برهه ي زماني به خوبي مي توان دريافت كه در آن زمان مبارزه ي مسلحانه نه تنها نكوهيده نبود، بلكه مبارزان مسلح مورد ستايش هم قرار مي گرفتند.