پيام قدرداني مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور به جناب آقاي لورنس انويه تكيه و جناب آقاي رامون يوسفي چمكي

پيام قدرداني مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور به جناب آقاي لورنس انويه تكيه و جناب آقاي رامون يوسفي چمكي

كانديداهاي محترم آشوري و كلداني« جناب دكتر لورنس انويه و جناب مهندس رامون يوسفي چمكي»
با سلام
امروز كه كارزار انتخاباتي به پايان رسيده است حضور گرمتان در كنار ملت آشوري و كلداني را به عنوان كانديداهاي دوره دهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي  ارج مي نهيم. تلاش هاي بي پايانتان تلاشي بود در جهت خدمت به اين ملت بزرگ. تيم آشور بر خود واجب ميداند كه حضور سبزتان را كه بدون هيچ دغدغه ايي در انتخابات در كنار ملت بزرگ آشوري و كلداني وقف نموديد قدردان باشد و اميد دارد كه در تمامي مراحل زندگيتان پيروز و سربلند باشيد.
پرسنل تيم آشور در سايت، اينستگرام و كانال آشور:
1* اوباليت به بو. تهران. ايران
2* سرگيس يوسف. اروميه. ايران
3* رامسين گورگيز. نوهادرا. عراق
4* والانتين عيسي نژاد. فرانكفورت. آلمان
5* كارولين عبديشو. بوشهر. ايران
6* فلور قاجاريان. تهران. ايران
7* ايلراي بت گورگيز. اروميه. ايران
www.ashour.ir