كشيش نينوس مقدس نيا

كشيش نينوس مقدس نيا

مدرس دوره الهيات مسيحي شوراي كليساي انجيلي ايران، كارشناس ارشد مترجمي زبان انگليسي ومدير دو نشريه معتبر آشوري و فارسي

رهبر كليساي انجيلي آشوري تهران، مدير فصلنامه "الف و يا" اين شخصيت وارسته و فروتن در دوازدهم ژوئيه 1962 در اهواز ديده به جهان گشود. پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه، همراه با خانواده به تهران آمد و در اين شهر به تحصيل در الهيات مسيحي كه رشته مورد علاقه اش بود پرداخت و از هر حيث خود را آماده قبول مسئوليت نمود. در سال 1986 داوطلبانه به اهواز رفت تا علاوه بر ترميم خرابيهاي ساختمان كليسا، ناشي از جنگ ايران و عراق، به فراخواني پيروان و بازگشايي كليسا اقدام نمايد. پس از گذشت يك سال به علت بازنشستگي و عزيمت كشيش شموئيل اسحق به تهران فراخوانده شد و در ژوئيه 1987 در حاليكه فقط 27 سال از سنش مي گذشت دستگزاري و در سال 1992 از طرف شوراي كليساهاي انجيلي ايران رسماً مسئوليت شباني و اداره كليساي تهران به وي سپرده شد.

كشيش نينوس مقدس نيا كه وجودش موجب فخر و مباهات اهالي روستاي آدا و همه آشوريهاي ايران مي باشد ضمن اداره كليسا و انجام خدمات وابسته به آن، به تكميل تحصيلات پرداخت و موفق به اخذ ليسانس و فوق ليسانس در رشته مترجمي زبان انگليسي گرديد و اينك براي اخذ مدارج عاليتر در دوره دكترا نهايت سعي و كوشش به عمل مي آورد.

كشيش مقدس نيا متاهل و داراي يك پسر و يك دختر است، با داشتن اينهمه گرفتاري شغلي و خانوادگي از انتشار كتب و نشريات كليسايي غافل نمي ماند و از همان ابتداي كار، مجله اي با عنوان "ستاره درخشنده صبح" به دو زبان آشوري و فارسي را منتشر نمود ولي پس از طبع و نشر 74 شماره به دلايلي اجباراً آنرا تعطيل و فصلنامه "الف و يا" كلاً به زبان آشوري در قطعي متناسب و رنگي و مصور منتشر نمود. اين نشريه در تمامي نقاط آشوري نشين در سطح جهان خوانندگاني علاقمند و پرطرفدار دارد. اين كشيش فعال و دانشمند علاوه بر اينكه يك تنه كليساي بزرگ انجيلي تهران را به نحو شايسته اي اداره مي نمايد به ترجمه آثاري از ادبيات مسيحي نيز پرداخته كه تعدادي از آنها از اين قرارند:

  1. سررسيدنامه مسيحي از انتشارات كليساي انجيلي آشوري تهران 1373
  2. غلبه بر ايمان، اثر كن چانت از انتشارات كليساي انجيلي آشوري تهران 1373
  3. بشارت در دنياي امروز، از لوئيس خبر واكر. از انتشارات آموزشگاه كتاب مقدس. 1374
  4. چگونه موعظه تهيه كنيم. از: جيمز پراگا از انتشارات آموزشگاه كتاب مقدس 1374
  5. در ميزان سنجيده شده و ناقص درآمده اي. اثر: دوايت مودي از انتشارات آموزشگاه كتاب مقدس 1374
  6. يكديگر را بنا كنيد. از: جين آ. گتز. انتشارات كليساي انجيلي تهران 1378