نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۷/۱۰/۰۲

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۷/۱۰/۰۲

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي

دوره: پنجم               جلسه شماره 239        تاريخ: 1377/10/02          رئيس جلسه: علي اكبر ناطق نوري

شمشون مقصودپور ـ بنام خدا

با سلام به نمايندگان محترم

در آغاز سخن فرارسيدن ميلاد حضرت عيسي (ع) اين پيام آور صلح و عدالت و برابري و برادري را بعموم مسيحيان ايران بويژه ايرانيان آشوري و كلداني تبار تبريك گفته و آرزو دارم كه در سال نو ميلادي تمامي پيروان اديان الهي ساكن در اين مرز و بوم در پرتو آرامش و امنيت همگام با ساير هم ميهنان مؤمن و مسلمان خود در رفع مشكلات كشور مشاركت فعال داشته باشند.

جناياتي كه در چند روز گذشته روي داد جامعه را بشدت نگران و مضطرب ساخت و همزمان، تحليلهاي متفاوت و گاه متضاد در زمينة علل وقوع اين حوادث شرم آور و عاملان آن ارائه شد. ناظران بيطرف و تمامي مسؤولان طراز اول كشور ضمن محكوم كردن اين اعمال خائنانه، عقيده دارند كه طراحان ترورهاي كور بدون شك امنيت، ثباتو اعتبار نظام را هدف قرار داده اند تا كشور را به انزوا كشيده و زمينة جدايي مردم و حاكمان نظام را فراهم سازند. بنابراين انتظار و خواست بحق مردم، مردمي كه صبورانه مصائب زندگي روزمره را تحمل مي كنند اين است كه مسؤولان امنيتي و انتظامي كشور هر چه زودتر طراحان و عاملان اين جنايات را دستگير و به كيفر برسانند. جامعه هنگامي مي تواند خلاق، مولد و پويا باشد كه احساس امنيت كند و از اقتدار و توانايي دولت براي تضمين امنيت شهروندان مطمئن شود.

مطلب ديگري كه موضوع بحث روز مردم است اوضاع اقتصادي كشور و كاهش درآمد دولت از محل صدور نفت است. علت اين رويداد اقتصادي كه منطقاًِاز اصول حاكم بر بازار مصرف ناشي مي شود بكرات در مجامع گوناگون و از سوي كارشناسان اقتصادي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته ولي متأسفانه كمتر به حل اين معضل از طريق معرفي منابع درآمد جايگزين اقدام شده است. ناگفته نماند كه اين وضع از گذشته هاي دور تا به امروز ادامه داشته و هر از چندي كاهش شديد قيمت نفت دولتهاي وقت را با مشكل كسري بودجه مواجه ساخته است. زماني ادعا شد كه توسعه صنايع و صدور كالاهاي صنعتي مي تواند اتكاء كشور به درآمد نفت را از بين ببرد. چند دهه در اين زمينه سرمايه گذاريهاي كلان شد ولي سرعت تحولات علمي و صنعتي جهان و قبضة بازار صنايع بوسيله غولهاي صنعتي به متوليان بخش صنعت كشور اجازه نداد كه از ابتدايي ترين مراحل توليدات صنعتي پاي فراتر گذارند، لاجرم با افزايش بي حساب جمعيت، بالاترين حجم و هزينة كالاهاي وارداتي موردنياز و هزينة سنگين اجراي طرحهاي زيربنايي، وابستگي به درآمد نفت همچنان بقوت خود باقي ماند. بنابراين اگر برنامه ريزان اقتصادي كشور راه حلهايي بمنظور كاهش تدريجي اين وابستگي و معرفي منابع جديد درآمد ارائه نكنند، قطعاً كشور در سالهاي آينده با بحران خطرناك مواجه خواهد شد.

يكي از مهمترين منابع توليد يعني بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن بكرات بعنوان يك امكان بالقوه مورد بحث و نظر دولتمردان واقع شده، ولي متأسفانه هيچگاه اين بخش اقتصادي بصورت بنيادي مورد حمايت قرار نگرفته است،‌ كما اينكه در برنامه دوم توسعه بخش كشاورزي بعنوان محور توسعه قلمداد شد ولي در مرحلة اجراي قانون بودجه كشور موضوع به فراموشي سپرده شد.

با عنايت به اينكه بخش كشاورزي با تمام تنگناها (۲۴) درصد توليد ناخالص ملي كشور را بخود اختصاص مي دهد،‌ مي توان انتظار داشت كه با رفع عوامل محدودكننده سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي افزايش چشمگيري داشته باشد. در اين مقوله تأمين امنيت سرمايه گذاري، حذف محدوديتهاي مربوط به صادرات توليدات كشاورزي و بازنگري ساختار سازماني بخش، با هدف تمركز مديريت و سياستگذاري كلان بخش،‌ قطعاً موجب افزايش سرمايه گذاري كاهش بيكاري خواهد شد.

در رابطه با امور مربوط به موكلين خود لازم مي دانم اين واقعيت را بيان كنم كه حقوق اقليتهاي ديني در قانون اساسي، قوانين موضوعه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مورد توجه و عنايت قرار گرفته است، ولي اين قوانين و مصوبات گاهي بوسيله مديران و مسؤولان رده هاي مياني سازمانهاي دولت بنحو سليقه اي و با اعمال نظر شخصي تفسير و مورد عمل قرار مي گيرد. اين امر متأسفانه نارضايتي مردم را موجب مي شود، دستاويز تبليغات منفي دشمنان قرار گرفته و چهره نظام را مخدوش مي كند. اين وضع متأسفانه در آراء صادره از سوي برخي از دادگاههاي عمومي كشور نيز مشاهده مي شود. لذا از دولت محترم و رياست محترم قوه قضائيه انتظار دارم كه در اين زمينه بنحو مقتضي رهنمود لازم را صادر فرمايند.

از مسؤولان سازمان صدا و سيماي آذربايجان غربي نيز تقاضا دارم كه برنامة راديويي به زبان آشوري آن مركز را مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار دهند،‌ زيرا همانطور كه قبلاً نواقص و جهات منفي اين برنامه به رياست آن مركز اعلام شده،‌ اجراي آن با محتواي فعلي نتيجه اي جز از دست دادن شنوندگان نخواهد داشت.

در خاتمه اميدوارم كه لايحه بودجه كل كشور با عنايت به صلاح و مصلحت كشور و بدور از هرگونه انگيزه اي جناحي و منطقه اي موردرسيدگي قرار گيرد به اين ترتيب همكاري و همدلي قوه مقننه با دولت محترم تحقق يابد،‌ با تشكر از توجه نمايندگان محترم.

رئيس ـ متشكر،‌ ناطق بعدي را دعوت بفرماييد.