ادموند يونان پور

ادموند يونان پور

جناب آقاي ادموند يونان پور از افتخارات جامعه آشوري و كشورمان ايران هستند. جناب آقاي ادموند يونان پور متولد ٢٧ مارس ١٩٦٣ در شهر اهواز هستند. ايشان فوتبال خود را از باشگاه قديمي و محبوب ستاره آشور تهران آغاز نمودند و هم اكنون سرمربي باشگاه فرهنگي ورزشي فوتبال فولاد يزد در گروه ب ليگ آزادگان هستند. ايشان نقش مهم و بسزايي را در صعود دو تيم شيرين فراز كرمانشاه و تراكتور سازي تبريز به ليگ برتر فوتبال كشور جام خليج فارس ايفا نمودند. جناب آقاي ادموند يونان پور در طول سابقه فعاليت مربيگري خود در فوتبال ايران سابقه هدايت تيم هاي:
باشگادموند يونان پوراه فوتبال پاس تهران
باشگاه فوتبال كشاورز تهران
باشگاه فوتبال صبا قم - جوانان
باشگاه فوتبال برق شيراز
باشگاه فوتبال راه آهن تهران
باشگاه فوتبال ابومسلم خراسان
باشگاه فوتبال گهر دورود لرستان
باشگاه فوتبال راهيان كرمانشاه
باشگاه فوتبال فولاد يزد
باشگاه فوتبال پارسه تهران
و در زمان هاي متعددي هدايت باشگاه فوتبال ستاره آشور تهران را عهده دار بودند. 
جامعه آشوريان ايران به وجود جناب آقاي ادموند يونان پور افتخار و به خود مي بالد. ايشان در چندين دوره مسابقات فرهنگي ورزشي نيسان تهران و تموز اروميه عهده دار سمت سرمربيگري تيم فوتبال ستاره آشور تهران الف، ب و ج بودند. ايشان داراي مدارك عالي فوتبال از كشور استراليا و كنفدراسيون فوتبال آسيا AFC ميباشند. همچنين ايشان سابقه همكاري با تيم ملي فوتبال جمهوري اسلامي ايران و آناليزورهاي مطرح همچون ماركار آقاجانيان را دارا مي باشند. جناب آقاي ادموند يونان پور در بين ورزشكاران ايران از محبوبيت و جايگاه ممتاز و والايي برخوردار هستند.
اميدواريم منزلت اساتيد مورد احترامي همچون آقاي ادموند يونان پور بيش از بيش حفظ شود زيرا سرمايه هاي واقعي و ماندگار جامعه آشوري هستند.