استاد شموئيل داويد پيرا

استاد شموئيل داويد پيرا

نابغه معاصر ايران، استاد شموئيل داويد پيرا در سال ١٣١٧ در تهران به دنيا آمده اند. دوران كودكي را در شهر همدان گذرانده و در نوجواني باز همراه با مادر زحمتكش خود به تهران بازگشته اند. در همان دوره، پدر خود را از دست داده و تحت حمايت و محبت بي دريغ مادر، رشد كرده اند.

تحصيلات خود را تا مقطع ديپلم در تهران گذراندند و تحصيلات عاليه را تا مدارج دكتري زبان و ادبيات انگليسي در لبنان و انگلستان ادامه دادند و به كمال رساندند. بيش از ٥٠ سال سابقه تدريس خصوصي و عمومي به همكيشان آشوري و هموطنان ايراني دارند. از اين مدت ٣٥ سال را به تدريس در دانشگاه هاي تهران، ملي، طباطبايي، قم، اروميه، اراك و چند شهر ديگر اشتغال داشته اند. حدود ٦٠٠ كتاب و بيش از ١٥٠ مقاله در زمينه هاي گوناگون به نگارش درآورده اند. به ١٨٩ كشور جهان سفر كرده و حتي دوبار به قطب شمال و يكبار قطب جنوب هم سري زده اند. 
از افتخارات ايشان اين است كه سالها خانه خود را با اشيايي كم نظير زينت داده اند به طوري كه هر بيننده از اين همه ذوق و سليقه و هزينه و زحمت ايشان در شگفت مي ماند. كتب، وسائل و اشياء كم نظيري كه فقط در زمينه آشور داشتند به حدي زياد شد كه چند سال پيش ناچار شدند با خريد خانه اي ديگر "موزه آشور" را مستقل از ساير ديدني هاي خانه خود در معرض عموم قرار دهند. اكنون كه كمي جا در منزل اول وي باز شده، موزه مسيحيت را گسترش داده و از تمام روحانيون آشوري نيز دعوت به عمل آورده اند تا با دعاي خود آن را تقديس كنند.

از مهم ترين دل مشغولي هاي "دكتر پيرا" توجه به مستمندان و سالمندان است. ايشان سالها پيش خانه اي در يكي از مناطق تهران خريداري كرده و آن را جهت سكونت در اختيار چند تن از سالمندان #آشوري قرار داده اند. شايد كمتر كسي را بتوان در ميان آشوريان و ايرانيان يافت كه تا به اين حد مانند دكتر پيرا دستي در تمام امور و كليه رشته ها داشته باشد. هرگاه كه با او صحبت كنيد او را شاد و شكرگزار مي يابيد. همواره رمز موفقيت خود را ايمان به خداوند و بركت الهي در خدمت به مردم مي داند. البته از مادر گرامي شان "مرحومه گلي" هم دائما به نيكي ياد مي كنند و با بزرگداشت ايشان در هر سالگرد وفاتشان، وظيفه فرزندي را در حق مادر بجا مي آورند. دكتر پيرا هميشه تكرار مي كنند:
"اگر باز هم به دنيا بيايم، حتما معلم خواهم شد چون پيشه اي مقدس تر از
معلمي سراغ ندارم"
آميختگي دانش و تعهد افتخار آميز ترين دستاورد بشري است و از جمله اين افتخارات دستاوردهاي استاد دانشمند و فرهيخته اي همچون جناب آقاي شموئيل داويد پيرا مي باشد. 
شهرداري تهران به پاس اين خدمات ارزنده پاركي را در منطقه ١٠ به نام اين استاد ارزشمند نامگذاري كرده است.

 

از خداوند متعال براي اين استاد برجسته آشوري كه از مفاخر ملت ما در ايران است، سلامتي و بركت بيش از بيش خواهانيم.