گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

آشوريان مقيم آلمان به طرح سوالات در گردهمايي خود با جناب آقاي يوناتن بت كليا دبيركل اتحاديه جهاني آشوريان مي پردازند.

ويسبادن / آلمان
٢ آپريل ٢٠١٧
١٣ اسفند ١٣٩٦