كسب اطلاعات در باره جناب آقاي شمشون مقصود پور

كسب اطلاعات در باره جناب آقاي شمشون مقصود پور

مي خواهيم اطلاعاتي درباره نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در دور چهارم و پنجم مجلس شوراي اسلامي "جناب آقاي شمشون مقصود پور سير يوخنه" كسب نماييم.


لطفابا ماتماس بگيريد.
http://ashour.ir/ContactUs.aspx