نوروز 1396 فرخنده باد

نوروز 1396 فرخنده باد

مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور نوروز ١٣٩٦ را به عموم مردم ايران و فارسي زبانان تبريك عرض مي نمايد.