ضيافت بزرگ

ضيافت بزرگ


امپراتوري آشور يكي از بزرگترين و از حيث قدمت بي ازل ترين پادشاهي هاي جهان مي باشد، كه از حيث قدرت تا به امروز زبانزد است. پادشاهان اين سلسله علاوه بر قدرت نظامي، علايق متنوعي داشته اند: 
سناخريب (٦٨١-٧٠٥ق.م) به باغباني و كاشت اقسام گل و گياه علاقه داشت. پسرش اسرحدون (٦٦٩-٦٨١ ق.م) پروژه هاي ساخت و ساز و احداث را در اولويت كار خود قرار داده بود. پسر او، يعني آشورباني پال كبير (٦٦٨-٦٢٧ ق.م) به داشتن اولين كتابخانهء جهان شهرت دارد. در ميان اين شاهان بزرگ و مقتدر آشوري، آشور نصيرپال دوم (٨٥٩-٨٨٤ ق.م) بزرگترين ضيافت زمان را بخاطر اتمام پروژهء شهر جديد خود كالح و بناي كاخ خود برنامه ريزي كرد. در اين ضيافت ٦٩٥٧٤ نفر از سراسر امپراتوري آشور شركت كرده بودند. علاوه بر آن تعداد،٥٠٠٠ شخصيت عالي مقام از داخل و خارج از امپراتوري حضور داشتند از جمله پادشاهي هاي هيتي نو و شهرهاي فينيقي صور و صيدون . همچنين ١٦٠٠٠ نفر اهالي شهر كالح نيز در اين مهماني بي نظير باستاني شركت جسته بودند. 
از اين جماعت در مقام مهمانان آشورنصيرپال به مدت ده روز در ضيافتي فوق العاده مفصل و بزرگ با شراب و غذا پذيرايي شد كه فهرست آن روي سنگ يادماني كه در صحن كاخ آشورنصيرپال قرار داشته آمده است: ١٧٠٠٠ گوسفند و گاو و دو برابر آن انواع پرنده (مرغابي، غاز و كبوتر) سر بريده شد، به اين معني كه سهم هر شركت كننده نيمي از يك پرنده بود و مقدار قابل توجهي گوشت گاو و گوسفند. كنار غذاي اصلي گوشت گوزن، ماهي و گوشت جوندگان، مقادير زيادي سبزيجات، انواع ميوه ها، ادويه و انواع و اقسام محصولات لبني قرار داشت، در اين حال ده هزار تغار چوبي آبجو و ده هزار مشك شراب تشنگي را برطرف مي كرد. و اين بزرگترين ضيافت باستان نقطهء قوت و نشان دهندهء اوج اقتدار و ثروت بي حد تنها يكي از پادشاهان آشوري است كه علاوه بر يكه تازي در ميدان نبرد در عرصه هاي ديگر نيز بي رقيب بوده اند.