نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۵/۰۲/۰۹

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۵/۰۲/۰۹

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي

دوره: چهارم               جلسه شماره 414        تاريخ:  ۱۳۷۵/۰۲/۰۹          رئيس جلسه: علي اكبر ناطق نوري

منشي (شهر زاد)- آقاي مقصود پور بفرماييد.

شمشون مقصود پور- به نام خدا

با سلام به نمايندگان محترم سخن امروز خود را با اعلام انزجار از كشتار دو هفته قبل لبنان و ابراز شادماني از توقف خونريزي در اين كشور جنگ‌زده كه زماني مسكن و ماواي جوامع به هم بافته مسلمانان و مسيحي بود آغاز نموده و براي روح بي گناهان جان‌باخته طلب آمرزش مي‌كنم.

وقت آن است كه روابط بين كشورهاي آزاد جهان براساس معيار هاي ديگري غير از اعمال فشار به زور اسلحه و با مكانيزم‌هايي نظير تحريم اقتصادي كه اين روزها ايران ما با آن روبرو است تنظيم گردد.

 

بدواً از مسئولان كار مهم انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي در وزارت كشور استانداري‌ها فرمانداري‌ها بخشداري‌ها به ويژه هيات‌هاي نظارت و اجرايي استان تهران و آذربايجان غربي كه به لحاظ كثرت رأي دهنده وظيفه دشوارتري را بر عهده داشتند و با بي‌طرفي و دقت كامل صحت و سلامت رأي‌گيري و شمارش آراء را تامين كردند و صميمانه سپاسگزارم. در اين زمينه از كليه آشوريان سراسر كشور كه به نداي رهبر معظم انقلاب و رياست محترم جمهوري لبيك گفته و در انتخابات پنجمين دوره قانونگذاري

بيش از گذشته مشاركت فعال داشتند تشكر و قدرداني نموده و از عزيزاني كه بار ديگر با ابراز اعتماد وظيفه سنگين نمايندگي را به من محول فرمودند صميمانه سپاسگزارم ضمن تجديد ميثاق با اين مردم فداكار خود را متعهد مي‌دانم كه همچون گذشته خدمتگزاري صادق براي ايران عزيز فداكار خود را متعهد مي‌دانم كه همچون گذشته خدمتگزار صادق براي ايران عزيز و نماينده‌اي شايسته براي موكلين خود باشم.

در رابطه با انتظارت جامعه آشوريان ناچار به ذكر مطالب زير مي‌باشم:

انجمن آشوريان تهران يك نهاد رسمي غير انتفاعي است كه با سابقه ۴۰ ساله امور اجتماعي فرهنگي و ورزشي جامعه را بر عهده دارد. حدود دو سال قبل انجمن متوجه شد كه متصدي باشگاه ورزشي انجمن با همكاري چند نفر از طريق جعل اسناد قصد تجاوز و تصرف باشگاه را دارد و بر اين اساس در دادگستري طرح دعوي نمود.به علت تغييرات سيستم قضايي كشور آن زمان كار تحقيقات و بازپرسي و انجام مور كارشناسي مدتها به تاخير افتاد ولي بالاخره با جلب متهمان و تفهيم اتهام و صدور قرار پرونده امر مراحل مقدماتي را طي كرد وهم اكنون در شعبه ۳۸ دادگاه عمومي در نوبت رسيدگي قرار دارد. در تمام اين مدت باشگاه ورزشي انجمن كه تنها محل اجتماع ورزشكاران مي‌باشد از سوي دادسراي آن زمان تا پايان كار دادگاه تعطيل شد. اينك قريب دو سال است كه ورزشكاران فاقد امكانات به انتظار راي دادگاه و افتتاح باشگاه روزشماري مي‌كنند. لذا از حضرت آيت‌الله يزدي رياست محترم قوه قضاييه مصراً تقاضا دارم امر فرمايند در كار رسيدگي و صدور راي نسبت به اين پرونده تسريع شود و جوانان را از سرگرداني نجات دهند.

 

موضوع ديگري كه كار آن را لازم مي‌دانم ضرورت سرعت عمل در رسيدگي به اساسنامه انجمن آشوريان تهران است. انتخابات هيات مديره انجمن حدود ۸ ماه قبل بگزار شد ولي تاكنون پروانه انجمن صادر نشده و فعاليت اين تنها نهاد اجتماعي فرهنگي و ورزشي جامعه ما دچار ركود گرديده است. همين امر در مورد انجمن اروميه نيز از سه سال تاكنون صدق مي‌كند. لذا از اعضاء محترم كميسيون مادۀ ۱۰ (قانون اعضاء و انجمنها) مصراً تقاضا دارم به هر ترتيبي كه صلاح مي‌دانند كار رسيدگي به اساسنامه‌هاي اين دو انجمن كه يك قدمتي ۴۰ ساله دارد و هزاران نفر را تحت پوشش دارند با سرعت بيشتري به اتمام برسانند با تشكر فراوان.

 

رئيس- متشكر، ناطق بعدي را دعوت بفرماييد.