واژه شناسي كربلا

واژه شناسي كربلا

نگاهي كوتاه بر وضعيت جغرافيايي كربلا
سرزمين كربلا در كرانه غربي رود فرات و در كناره­ي دشت، در وسط منطقه رسوبي معروف به سرزمين سواد واقع است. در شمال غربي اين سرزمين شهر انبار، در شرق آن شهر باستاني بابل،در غرب آن صحراي غربي و در جنوب غربي آن شهر حيره، پايتخت منذري­ها قرار دارد. كربلا در مرزهاي صحرا واقع است و بدويان حجاز و شام براي تأمين آذوقه به آنجا روي مي­آورند و تا گذشته­اي نه چندان دور وضع بر همين منوال بوده است.
 
ريشه لغوي كربلا
   لغت­شناسان، مورخان و جغرافي­دانان در ريشه لغوي واژه كربلا و نيز در اشتقاق و معناي آن اختلاف نظر دارند برخي بر اين باورند كه اين كلمه ريشه­اي عربي دارد و عده­اي نيز گفته­اند كه اين واژه از ريشه­اي غير عربي برگرفته شده است.
ياقوت حموي واژه "كربلا" را "به معناي سستي در گامها "و برگرفته از "جاء يمشي مكربلا (با گامهاي سست آمد)"دانسته و در اين باره بيان داشته است كه ممكن است به دليل سست بودن زمين در كربلا، اين سرزمين بدين نام خوانده شده باشد. همچنين گفته شده است: "كربلت الحنطه(گندم را غربال كردم)" بنابراين ممكن است به جهت پاك بودن كربلا از سنگريزه و درختان انبوه اين سرزمين بدين نام خوانده شده باشد. ياقوت همچنين مي­افزايد: "كربل" نام گياه "ترشك" است بنابراين ممكن است به خاطر وفور رويش اين گياه اين سرزمين، كربلا، خوانده شده است. 
 
اما بايد گفت علي­رغم نظر و اصرار ياقوت حموي بر عربي بودن واژه كربلا، بسياري بر اين اعتقادند كه اين واژه از كلمه­اي غير عربي اتخاذ شده است. از جمله "علامه هبة الله شهرستاني" در كتاب "نهضة الحسين(ع)" بر اين اعتقاد است كه كربلا برگرفته شده از كلمه "كور بابل" به معناي "مجموعه­اي از روستاهاي بابلي" است.
شيخ محمد باقر مدرس" در كتاب "شهر حسين(ع)" درباره ريشه لغوي واژه كربلا مي­نويسد: «كربلا تركيبي است از دو واژه آرامي؛ يعني "كرب" به معناي "معبد" يا "حرم" و "إيلا" به معناي "خدايان".» بنابراين نقل، معناي واژه كربلا "حرم خدايان" مي­باشد.وي در ادامه مي­افزايد: «اگر به تاريخ اين شهر در روزگار بابلي­ها باز گرديم از آن نام نشاني خواهيم يافت، زيرا طبق گفته ماسينيون، -مستشرق فرانسوي- كربلا در گذشته­هاي دور معبد كلدانيهاي ساكن شهر نينوا و كوشك بابل بود و اين دو شهر در نزديكي ناحيه كربلا واقع شده بودند.»
از اين روي بعيد به نظر نمي­رسد كه كربلا نيز مانند بسياري از شهرهاي عراق؛ مانند بغداد، صرورا، جوخا، بابل، كوش و بعقوبا كه از واژه­اي غير عربي اتخاذ شده­اند، كلمه­اي سامي، آرامي و يا بابلي باشد، به ويژه آنكه كربلا در ناحيه نينواي جنوبي قرار دارد و نينوا از اسامي آشوري است.