آشور يوسف

آشور يوسف

آشور (نام تولد ابراهيم) يوسف در سال ١٨٥٨ در هارپوت (الازي امروزي) واقع در امپراتوري عثماني ديده به جهان گشود. پروفسور آشوري تبار و روشن فكر سالهاي قتل عام آشوريان و جنگ جهاني اول مي باشد و همسرش (ارشانوس اوقكاسيان) فرزند وزير ارمنستان بود. آشور در دانشگاه مركزي تركيه (گازيان تپ امروزي) تحصيل كرد و با اينكه از دانشگاه فارق التحصيل نشد؛ بعدها در دانشگاه اويفاريت (فيرات كالجي) در هارپوت، استاد زبان ارمني كلاسيك شد.
در سال ١٩٠٩، آشور كار چاپ روزنامه تركي زبان به نام Murshid Athuriyion يا "راهنماي روحياني آشوريان" را آغاز نمود. آشور و برادرش دونابد به همراه ديگران رهبران آشوري هارپوت در ١٩ اپريل ١٩١٥ دستگير و سپس اعدام شدند. فرزندان و فرزند زادهاي او تعداد بيشماري كتاب در وصف وي نوشته اند. 
در ١٤ جون ٢٠٠٦، نتيجه آشور يوسف، تيگران هوسپيان در "انجمن آشوريان انگلستان" خطابه اي بسيار احساسي در مورد قتل عام آشوريان و موضع گيري سياسي كنسول مايك اليوت و ستفان پاوند و پي گيري هاي آنها در رابطه با قتل عام آشوريان، ارائه داد. در ذيل نامه آشور يوسف به برادرش حنا يوسف در آمريكا، از زندان قبل از صدور حكم اعدامش آمده است: 

 

دوشنبه ٢٠ اپريل ١٩١٥ 
از سلول زندان به برادر عزيزم حنا يوسف در آمريكا
ديروز صبح، يكشنبه ١٩ اپريل ١٩١٥، وقتي كه ما شنيديم تركها با خشمي شيطاني، در حال قتل عام هستند و به مرد و زن و كودك رحم نمي كنند، بسيار وحشت كرديم. بخصوص با رسيدن خبر بازداشت رفقا، شروع كردم به لرزيدن و در حين ديدن تدارك براي يافتن مخفيگاه من نيز بازداشت شدم و به اين سلول منتقل گرديدم. اين بهترين فرصت براي من، براي لذت بردن از نوشتن آخرين نامه ام مي باشد، چرا كه مي دانم وقتي سلولم را ترك كنم، بدنم قطعه قطعه خواهد گرديد، اگرچه نمي دانم كي و كجا چنين خواهد شد. 
براي مرگ من نگران نباش زيرا كه خواست خدا اينگونه بود تا من به بهشت بروم و از حقوق آشوريان در محضر قاضي بزرگتر و والاتري دفاع كنم. كتاب ها و كارهاي من كه در مورد مليت ماست ناتمام مانده اند و متأسفم كه بگويم، تمام آنها در كمترين زمان نابود خواهند شد. يكي از آرزوهاي بزرگ من اين بوده است كه دونابد را از خوردن مشروب دور نگه دارم. من حاضر بودم هر آنچه را كه زير اين آسمان به من تعلق داشت را بدهم تا او را ملايم تر كنم، چه كنم كه اين در رگ هاي او جاري ست. آخرين نصيحت هايم را بعد از پايان نامه به او خواهم داد. 
همسر دوست داشتني و فرزندانم را به تو مي سپارم، پسرم ايزاك قرار بود امسال از دبيرستان فارق التحصيل شود. قصدم اين بود تا پس از آن به او تحصيلات دانشگاهي بدهم كه اين ديگر كار ناتمام من است كه آن را به تو محول مي كنم. 
زمان تقريباً به آخر رسيده و من نامه ام را با آرزوي سلامتي و رفاه به پايان مي رسانم، اميدوارم كه خدا روزي تو را به سمت انتقام از دشمنانت هدايت كند. 
خداحافظ برادر، خداحافظ 
آشور  يوسف 

 

آشور يوسف در ٢٣ جون ١٩١٥ در دياربكر اعدام شد.