حكيم اسحاق آدامز

حكيم اسحاق آدامز

در 28 نوامبر سال 1872 در روستايي به نام سنگر كه در حوالي شهر اورميه قرار دارد متولد گرديد. پس از گذرانيدن تحصيلات ابتدايي وارد كالج گرديد. پس از فراغت از تحصيل و اخذ ديپلم، ابتدا به شغل آموزگاري در دهات پرداخت، اما خيلي زود از اين كار خسته شد. جهت كسب دانش و ازدياد معلومات و تكميل تحصيلات، ابتدا به روسيه رفت ولي اوضاع آنجا موافق طبع خود نديد، لذا به آلمان رفت. سال 1892 به شهر شيكاگو رسيد و در يكي از كالج هاي آنجا ثبت نام نمود. دو سال بعد 1984 به وطن مراجعت نمود.

به عزم ديدار مار شيمون پاتريارك اعظم كليساي شرق، عازم قوچانس گرديد. در يك شهر مرزي تركيه به نام "ديزه" (Dizza) مامورين دولت عثماني نسبت به وي مشكوك شده دستگيرش نمودند. اما پس از كمي، آزاد شد و به سفر ادامه داد. تا اينكه در 15 ژوئن 1895 به حضور مار شيمون بار يافت و پس از دستگذاري، به جرگه روحانيون درآمد.

مدتي بعد، به اين فكر افتاد كه پزشك شود تا از طريق طبابت، بهتر به مردم خدمت نمايد. به اين منظور براي دومين بار راهي آمريكا شد و در آن كشور به تحصيل طب پرداخت. در سال 1900 دكتراي خود را از Grand Rapid Medical College دريافت نمود و بدون فوت وقت به اورميه برشگت و دوسالي به طبابت پرداخت. اما چون محل اقامتش مغشوش و ناامن بود، بستگان و كسانش را تشويق به مهاجرت نمود و خود نيز همراه با آنان به كشور كانادا رفت و اولين كلني مهاجران آشوري كانادا را بوجود آورد. مجددا به ايران آمد و ضمن طبابت مردم را تشويق به مهاجرت مي نمود. اين بار نيز موفق شد در راس عده ديگري به كشور مزبور عزيمت نمايد و در محلي به نام Battlefield سكني گزيند. مدت اقامت و پرداختن به امور پزشكي در اورميه بسيار كوتاه بود و مردم ايران از خدمات وي بهره چنداني نبردند، زيرا اوضاع اورميه مغشوش و سكونت را ناممكن كرده بود. به همين علت براي هميشه و از روي ناچاري و برخلاف ميل باطني، مملكت را ترك نمود. اين بار به منظور يافتن محل مناسب تري به آمريكا آمد و با همكاري وزير مختار ايران ميرزا علي قلي خان يمين الدوله، راهي ايالت كاليفرنيا شد و در محلي كه امروزه تورلاك (Turlock)خوانده مي شود، به اتفاق بستگانش بطور دائم سكونت نموده، به آباداني آن پرداخت.

دكتر آدامز در سال 1942 در همين محل ديده از جهان فروبست. وي دو كتاب تاليف كرده به شرح زير:

  1. Darkness and Daybreak.
  2. Persia by a Persian. ELLIOT STOCK LONDON 1906