كليساي كاتوليك آشوري كلداني انديمشك

كليساي كاتوليك آشوري كلداني انديمشك

شهرستان انديمشك در شمال استان خوزستان يكي از خوش آب و هوا ترين شهرهاي اين استان مي باشد. شهرستان انديمشك در جنوب رشته كوه زاگرس واقع شده است و تمام آب هاي سطحي و دامنه زاگرس به اين شهر سرازير مي شود. انديمشك به دليل دسترسي به سرچشمه هاي آب شيرين زاگرس، يكي از گوارا ترين و بهترين آب هاي آشاميدني كشور را دارا مي باشد. با آغاز برنامه هاي توسعه و مدرنيته ايران در دهه 1330 و توسعه اراضي كشاورزي در استان و جنوب كشور جهت توليد غذا در ايران، و جلوگيري وقوع سيلاب ها، سد هاي متعددي در انديمشك احداث گرديده است. دو سد عظيم كرخه و دز در اين شهرستان ساخته شده اند.
احداث سد عظيم بتوني دز در انديمشك توسط ايتاليايي ها در سال 1338 خورشيدي آغاز و در سال 1341 خورشيدي پايان يافت كه در زمان خود ششمين سد عظيم جهان تلقي مي شد. همزمان با شروع پروژه احداث سد دز و از طرف ديگر آغاز احداث پروژه احداث خط آهن تهران – جنوب كه از انديمشك عبور مي نمايد، و دعوت و استقرار ايتاليايي ها و ديگر شركت هاي خارجي در منطقه، نياز به احداث كليسا براي اجراي فرايض ديني و مذهبي كاركنان مسيحي اين شركت هاي خارجي گرديد. لذا 2 كليسا، يكي در كنار سد دز و ديگري در مركز شهر انديمشك با معماري اروپايي "ميني مال" دهه 1960 ميلادي بنا گرديد. اين كليسا يكي از نمونه هاي نادر معماري ميني مال در كشور بود. كليساي در مركز شهر با مساحت تقريبا 933 متر به آدرس فعلي نبش خيابان انقلاب و صفر احمدي در منطقه 1 و بخش 4 شهرداري انديمشك، توسط خانواده هاي آشوري و ارمني و خانواده پرسنل شركت هاي خارجي مورد استفاده بيشتري قرار مي گرفت كه براي آن آب انبار ذخيره نيز در نظر گرفته شده بود.

با پايان عمليات احداث سد دز و مهاجرت آشوريها و ارامنه به استان خوزستان و شهرستان انديمشك، كليسا مورد استفاده عموم مسيحيان ساكن در انديمشك و استان قرار مي گرفت. كليساي انديمشك تا سال 1382 شمسي فاقد سند رسمي مالكيت بود تا اينكه خليفه گري كاتوليك آشوري كلداني تهران به شماره ثبتي 25828/9 در همان سال 1382 اقدام نمود.
بنابر خبر خبرگزاري ميراث فرهنگي انديمشك – زهرا كشوري به تاريخ 20 اسفند 1385 خبر تخريب اين كليسا منتشر گرديد و اشاره شده است كه:
" فرماندار شهر انديمشك پس از حضور در محل، بي توجهي سازمان ميراث فرهنگي و انجمن كاتوليك ها را مهمترين دليل اين اتفاق در پاسخ به اعتراض اهالي عنوان كرد."
 
بنابر خبر درج شده در روزنامه سرمايه شماره 659 به تاريخ پنجشنبه چهارم بهمن 1386 شمسي، اين بنا توسط شخصي با نام "مسعود رضايي ميرقائد" با قيمت 160 ميليون تومان از خليفه گري كاتوليك آشوري كلداني خريداري شده است. همچنين در شماره 659 روزنامه سرمايه به نقل از صادق محمدي رييس وقت اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خوزستان ذكر شده است:
" علاوه بر كليساي كاتوليك آشوري انديمشك دو كليساي ديگر نيز در مسجد سليمان و چند كليسا نيز در استان فارس فروخته شده است. محمدي معتقد است: علت فروش اين كليساها به دليل جمعيت كم آشوريان در اين منطقه است. كليساهاي مسجد سليمان نيز به مالك كليساي انديمشك فروخته شده است و به احتمال زياد به جاي اين كليساها، آپارتمان يا مجتمع تجاري ساخته خواهد شد."

پس از تخريب بنا "جعفر آقايي" شهردار وقت انديمشك در گفتگو با خبرگزاري ميراث گفته است:
"خليفه‌گري كاتوليك‌ها پيش از فروش اين كليسا به مالك خصوصي، از سازمان ميراث فرهنگي در خواست كرده بود در صورت دارا بودن ارزش تاريخي اين كليسا را از خليفه‌گري بخرد اما سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين مورد هيچ اقدامي به عمل نياورد.» وي فروش اين كليسا توسط كاتوليك‌ها در چارچوب قانون عنوان كرد و به ميراث خبر گفت:«كاتوليك‌ها پس از اينكه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از پيشنهاد آن‌ها استقبال نكرد، اقدام به فروش آن به يك مالك خصوصي كرده‌اند"

پيش از تخريب كليساي كاتوليك آشوري كلداني انديمشك، مردم اين شهر بسيار سعي نمودند تا از تخريب اين بنا 60 ساله در شهر جلوگيري گردد و در شهر اعتراضاتي نيز انجام گرفت اما عدم ثبت ملي اين بنا، علت اصلي فروش و تخريب آن توسط فعالان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اشاره مي شود.