مهندس يوناتان آفرين

مهندس يوناتان آفرين

مهندس يوناتان آفرينآقاي مهندس يوناتان آفرين در سال 1310 شمسي در شهر كرمانشاه متولد شده و تحصيلات ابتدايي و دبيرستاني خود را در شهر زادگاهش به پايان رسانيد. در سال 1327 به استخدام شركت ملي نفت در آمد و به آبادان رفت. تحصيلات عالي خود را از سال 1329 در دانشكده نفت آبادان شروع و در سال 1334 به پايان رسانيد و با سمت رئيس نوبت كار پالايش به كار ادامه داد. آقاي آفرين در سال 1343 به مدت يك سال جهت ادامه تحصيل و مطالعه در رشته كنترل پالايش و ابزار دقيق به كشور هلند اعزام و پس از مراجعت با سمت مشاور كنترل پالايش در پالايشگاه آبادان مشغول به كار شد. از سال 1347 از شركت نفت به شركت پتروشيمي آبادان منتقل و به ترتيب در سمت رئيس بهره برداري و معاون فني مشغول به كار شد و هم اكنون رياست مجتمع پتروشيمي آبادان را بر عهده دارد. آقاي مهندس آفرين در خلال سال هاي خدمت خويش سه بار جهت پروژه هاي مختلف به آمريكا مسافرت كرده اند.

آنچه از نظر ملي براي ما اهميت خاصي دارد علاقه مندي و دلسوزي و فعاليت آقاي آفرين در مسايل ملي و اجتماعي آشوري هاي آبادان مي باشد. ايشان از سال 1342 به مدت 11 سال در سازمان هاي مختلف آشوري از قبيل انجمن همكاري و مدرسه سوسن آبادان و كميته تفريحات به فعاليت مشغول بوده اند و 4 سال نيز رياست انجمن آشوري هاي آبادان و خرمشهر را برعهده داشته اند.

جناب آقاي مهندس يوناتان آفرين در اسفند 1356 به سبب فعاليت و خدمات خود به ميهن عزيز مفتخر به دريافت نشان درجه 5 تاج شده اند.