كشفيات جديد، نقطهء اتصالي بين Suroye و Asuroye

كشفيات جديد، نقطهء اتصالي بين Suroye و Asuroye

سنگ نوشته اي مربوط به ٢٨٠٠ سال پيش، نقطه نظر جديدي در مورد هويت آشوريان كنوني بدست ما داده است كه رابطهء بين سوريويو و سورويو و آسورويو را براي ما روشن مي سازد. اين سنگ نوشتهء مهم، در اوايل اين قرن در جنوب شرقي تركيه امروزي، در شهر چينه كوي Çineköy در نزديكي آدنا يافت شده است.ويژگي قابل توجه اين سنگ نوشته، دو زبانه بودن آن است. يكي از اين زبان ها فينيقي و ديگري ليديايي است. هر دو اين زبان ها جزء زبان هاي منقرض شده مي باشند. زبان فينيقي زبان مردم فينيقيه بوده كه زماني در شرق ساحل مديترانه به داد و ستد مشغول بوده اند. ليديايي ديگر زبان منقرض شده مي باشد كه در آناتولي صحبت مي شده و بعد ها در حدود ٥٠٠ قبل از ميلاد زبان آرامي جايگزين آن شده است. 
در ترجمهء موفق سنگ نوشته كه توسط باستان شناسان انجام شده است،پادشاه محلي به نام اُرريكي Urriki در حدود شهر Çineköy, در مورد ارتباطات خود با امپراتوري آشور به دو زبان ليديايي و فينيقي شرح مي دهد. در نسخهء فينيقي اين سنگ نوشته كلمهء Assyrien  به صورت Assur نوشته شده است. در حاليكه همين كلمه در نسخهء ليديايي به صورت Sur درآمده است. اينگونه نوشته شدن  كلمهء آشور در اين دو نسخه از يك سنگ نوشتهء مشابه، توجه محققان را بخود جلب نمود و به بسياري از سئوالات بحث انگيز در مورد نام Assyrien و Syrien پاسخ داده شود.  
در چهارمين چاپ مجلهء بسيار معتبر " Journal of Near Eastern Studies "پروفسور رابرت رولينگز، از دانشگاه لئوپولد فرانسه و دانشگاه اينسبورگ اتريش معتقد است كه Syrien تنها نمونهء كوتاه شدهء Assyrien است. در قسمت فينيقي اين كتيبه كلمهء "آشور" كه در زبان اصلي نيز با "A" آغاز مي شود به صورت "آسور" در آمده است و در قسمت ليديايي همين كلمه بدون "A"  و به صورت "سور" نوشته شده است. پس كلمهء "آشور" در زبان ليديايي حرف آغازين خود يعني "A" را از دست داده است.  تنها تفاوت اين دو كلمه در فرم كوتاه شدهء "آشور" در زبان ليديايي مي باشد. 
پروفسور رولينگز تغيير كلمهء Assyrien به Syrien را اينگونه توضيح مي دهد:
در اواسط سال ٨٠٠ پيش از ميلاد، يوناني ها آغاز به تماس با فرهنگ بين النهرين نموده اند. احتمالاً آنها كلمهء "سور" را از زبان ليديايي برداشته و در آخرش يك پسوند يوناني اضافه كرده اند و كلمهء "سوريا- suria" را ساخته اند. كه اين كلمه امروزه بصورت "Syrien " استفاده مي شود.