پيام تبريك مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور به جناب آقاي يوناتن بت كليا

پيام تبريك مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور به جناب آقاي يوناتن بت كليا

جناب آقاي يوناتن بت كليا
نماينده محترم ملت شريف آشوري و كلداني در مجلس شوراي اسلامي
با سلام
انتخاب و اعتماد مجدد به شما نماينده پر كار و با سابقه در مجلس شوراي اسلامي با حضور ملت غيور آشوري و كلداني در هفت اسفند در پاي صندوق هاي راي پاسخ ديگري بود به زحمات بي بديل جنابعالي در طول چهار دوره نمايندگي درخشانتان در مجلس شوراي اسلامي. بي شك شما با دغدغه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم آشنا هستيد و شايد با پيش آمدن فضاي رقابت در انتخابات اين دغدغه ها بيشتر توسط رقبا، منتقدان و برخي اقشار به شما منتقل شده است. اكنون ديگر نماينده همه ملتمان هستيد چه مخالف و چه موافق. اميدواريم با پشتوانه راي مجدد ملت سر بلند آشوري و كلداني و با همكاري و همياري ديگر مسئولان محترم نظام مقدس جمهوري اسلامي قدمهاي بزرگتري را در جهت رفع نگراني ها و مشكلات موكلانتان به ويژه در عرصه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي برداريد. بي ترديد پيروز و صاحب اصلي حماسه انتخابات هفتم اسفند مانند ديگر انتخابات همان آشوريان و كلدانياني هستند كه بي توقع پاي صندوق هاي راي آمدند چرا كه بدون حضور آنان هيچ حماسه اي خلق نشده و نخواهد شد. مردمي كه غيرتمندانه پا به ميدان نهادند و زمزمه هاي خود را به دست هاي پاكتان سپردند تا فريادي باشيد چون گذشته از سوي اين ملت در همه عرصه هايي كه حضورتان لرزه بر عرش و فرش مي اندازد. رو سفيدي ملت بزرگ آشوري و كلداني در اين انتخابات نعمتي است كه سپاس بي كران مي طلبد لذا با خضوع و خشوع شاكر چنين نعمتي خواهيم بود كه همچون هميشه صدايشان تعيين كننده بهترين انتخاب جامعه مان در اوج خاموشي است.
تيم آشور بر خود واجب ميداند كه بار ديگر حماسه مردم و انتخاب بجا و شايسته نماينده برگزيده ملت آشور جناب آقاي يوناتن بت كليا را تبريك گفته و آرزوي توفيق و پيروزي ايشان را از درگاه ايزد طلب نمايد.
پرسنل تيم آشور در سايت، انيستاگرام و كانال آشور:
1* اوباليت به بو. تهران. ايران
2* سرگيس يوسف. اروميه. ايران
3* رامسين گورگيز. نوهادرا. عراق
4* والانتين عيسي نژاد. فرانكفورت. آلمان
5* كارولين عبديشو. بوشهر. ايران
6* فلور قاجاريان. تهران. ايران
7* ايلراي بت گورگيز. اروميه. ايران