نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا  ۱۳79/10/07

نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا ۱۳79/10/07

نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي

دوره: شش               جلسه شماره 32        تاريخ: 1379/10/07          رئيس جلسه: مهدي كروبي

رئيس‌ ـ ناطق‌ بعدي‌ را دعوت‌ بفرماييد.

منشي‌ (خالقي‌) ـ ناطق‌ بعدي‌ جناب‌ آقاي‌ يوناتن‌ بت‌كليا هستند كه‌ پنج‌ دقيقه‌ وقت‌ دارند، بفرماييد.

يوناتن‌ بت‌كليا ـ بنام‌ آنكس‌ كه‌ خود را چنين‌ به‌ ما شناساند

هستم‌ آنكس‌ كه‌ هستم‌ اهيه‌ اشراهيّه‌ (خروج‌ ۳:۱۴)

بيدار باشيد و دعا كنيد تا در معرض‌ آزمايش‌ نيفتيد زيرا روح‌ راغب‌ است‌ و ليكن‌ جسم‌ ناتوان‌ (متي‌ ۲۶:۴۱)

فاجعه‌ اسفناك‌ درگذشت‌ نابهنگام‌ همكار ارجمندمان‌ جناب‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ نظري‌نيا را از سوي‌ نمايندگان‌ محترم‌ ارامنه‌ شمال‌ و جنوب‌، زرتشتيان‌، كليميان‌، به‌ خانواده‌ محترم‌ آن‌ مرحوم‌ و كليه‌ نمايندگان‌ گرانقدر مجلس‌ و ملت‌ شريف‌ ايران‌ تسليت‌ عرض‌ مي‌نمايم‌.

حضور حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ خاتمي‌ رئيس‌جمهور ميهن‌مان‌ در استان‌ آذربايجان‌غربي‌ بخصوص‌ در باستاني‌ترين‌ كليساي‌ آشوري‌ و جهان‌ در اروميه‌ و سخنان‌ گرانبار ايشان‌ مايه‌ دلگرمي‌ آشوري‌هاي‌ سراسر جهان‌ شد، اينكه‌ رئيس‌ جمهوري‌ مي‌خواهند تا همه‌ ايرانيان‌ اعم‌ از مسيحي‌، كليمي‌، زرتشتي‌، سني‌ و شيعه‌ و مسلمان‌ در كنار يكديگر بتوانند با معنويت‌ از مزاياي‌ يك‌ زندگي‌ محترمانه‌ و سرافرازانه‌ برخوردار شوند، مايه‌ فخر جهان‌ آشوري‌ است‌.

جهان‌ و جهانيان‌ دانستند كه‌ معنا و مفهوم‌ گفتگوي‌ تمدنها همان‌ درسي‌ است‌ كه‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تجربه‌ شده‌ است‌. اين‌ همه‌، مايه‌ سرافرازي‌ است‌ اينكه‌ رئيس‌ جمهور ما در ميان‌ زنان‌ و مردان‌ آشوري‌ حضور مي‌يابند و ابراز خرسندي‌ مي‌كنند و مي‌گويند سلام‌ بر حضرت‌ مسيح‌ ـ عليه السلام ـ پيامبر بزرگ‌ خدا و سلام‌ بر بانوي‌ بزرگ‌ حضرت‌ مريم‌ ـ عليهما السلام‌ ـ و سلام‌ بر همه‌ پيروان‌ راستين‌ اين‌ پيامبر نور و دانايي‌ و سعادت‌، اين‌ بيادماندني‌ترين‌ درسي‌ است‌ كه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ جهانيان‌ داد كه‌ بشر در قرن‌ بيست‌ و يكم‌ بايد بياموزد كه‌ راز جاودانگي‌ و ماندگاري‌ يك‌ تمدن‌ در باور داشتن‌ و محترم‌ شمردن‌ تمدنهاي‌ ديگر و آراء و اعتقادات‌ متفاوت‌ از هم‌ است‌.

باز آنچه‌ آشوريها و ديگر اقليتهاي‌ ديني‌ رسمي‌ به‌ خود مي‌بالند حادثه‌اي‌ است‌ كه‌ بتازگي‌ رخ‌ داد و آن‌ نصب‌ تصوير بزرگ‌ شهيدان‌ اقليت‌ ديني‌ بر ديواري‌ بزرگ‌ در منطقه‌اي‌ زيبا در ديدني‌ترين‌ نقطه‌ تهران‌ بود. شهيدان‌ آشوري‌ همانند ديگر هموطنان‌ خود ديني‌ را كه‌ متعهدانه‌ آن‌ را باور داشتند نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اداء كردند. نامگذاري‌ خيابانها و به‌ تازگي‌ تصوير بزرگ‌ شهيدان‌ آشوري‌ و ديگر اقليتهاي‌ ديني‌ به‌ نشانه‌ سپاس‌ نظام‌ از آنهاست‌.

پيام‌ روشنگر جناب‌ آقاي‌ كروبي‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ اتحاديه‌ سالانه‌ آشوريان‌ سراسر آمريكا كه‌ در آن‌ به‌ برخورداري‌ جهان‌ از مفاهيم‌ زندگي‌ مسالمت‌آميز ابناي‌ بشر در كنار يكديگر اشاره‌ داشت‌، موجي‌ از حرمت‌ و شگفتي‌ در جامعه‌ جهاني‌ آشوريها بپا كرد كه‌ جاي‌ سپاسگزاري‌ دارد.

اكنون‌ آشوريهاي‌ جهان‌ مي‌دانند حرمتي‌ كه‌ دولتمردان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ آنان‌ قايل‌ هستند در كمتر گوشه‌اي‌ از جهان‌ حتي‌ در كشورهايي‌ كه‌ داعيه‌ حقوق‌ بشر و حمايت‌ از ابناي‌ بشر را دارند، ديده‌ مي‌شود.

آشوريهاي‌ جهان‌ اكنون‌ به‌ خود مي‌بالند كه‌ در سرزمين‌ پدري‌شان‌ و در جوار كشورهاي‌ همسايه‌ قرنهاي‌ قرن‌ است‌ زندگي‌ مي‌كنند و آنها را ارج‌ مي‌گذارند.

آزادي‌ در احوال‌ شخصيه‌، برابري‌ حقوق‌ همسان‌ با همه‌ هموطنان‌ ديگر آنهم‌ بلطف‌ قانون‌ اساسي‌، آزادي‌ در حفظ‌ شعائر مذهبي‌ و ديني‌ و ملي‌ و قومي‌، تدريس‌ زبان‌ مادري‌ آشوري‌ در مدارس‌ اختصاصي‌ آشوريها، حضور نمايندگان‌ اقليتها در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و بسياري‌ مسايل‌ ديگر نشانه‌ اين‌ حرمت‌ و ارج‌گذاري‌ است‌.

يكي‌ ديگر از ارج‌گذاريهاي‌ ارزنده‌ دولت‌ آقاي‌ خاتمي‌ تشكيل‌ هيأتي‌ در نهاد رياست‌ جمهوري‌ به‌ درخواست‌ انجمن‌ آشوريهاي‌ تهران‌ براي‌ بررسي‌ مسايل‌ و مشكلات‌ نظير مسأله‌ ديه‌ و استخدام‌ مسلمان‌ و غير مسلمان‌ و تعيين‌ بودجه‌ مخصوص‌ براي‌ رفع‌ نارساييهاي‌ جوامع‌ اقليتهاي‌ ديني‌ و مذهبي‌ در ايران‌ است‌ كه‌ در اين‌ مورد گامهايي‌ ستايش‌انگيز در حل‌ برخي‌ از نارساييها و عدم‌ تفاهم‌ در برخوردهاي‌ اداري‌ برداشته‌ شده‌ است‌.

لازم‌ مي‌دانم‌ از سوي‌ جامعه‌ آشوريها و كلدانيهاي‌ ايران‌ و همچنين‌ بخاطر مسؤوليتهايي‌ كه‌ در ارگانهاي‌ جهاني‌ آشوريها دارم‌ از سوي‌ جامعه‌ آشوريها از دولتمردان‌ و مسؤولان‌ ارگانها و نهادهاي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ از اين‌ حرمت‌ و ارج‌گذاري‌ سپاسگزاري‌ كنم‌.

به‌ همين‌ جهت‌ كمال‌ سعي‌ نمود در ايمان‌ خود فضيلت‌ پيدا نمايد و در فضيلت‌ علم‌ و در علم‌، عفت‌ و در عفت‌، صبر و در صبر، دينداري‌ و در دينداري‌، محبت‌ برادران‌ و در محبت‌ برادران‌، محبت‌ را. (رساله‌ دوم‌ پطروس‌ باب‌ اول‌ آيه‌ ۵ تا ۷)»، متشكرم‌.

رئيس‌ ـ باتشكر، ناطق‌ بعدي‌ را دعوت‌ بفرماييد.