مرحوم ستوان يكم آرام عيسي

مرحوم ستوان يكم آرام عيسي

مرحوم ستوان يكم  آرام عيسي

يازده سال خدمت در نيروي هوائي شاهنشاهي ايران. يك تلاش مداوم براي فراگيري بسيار، تا بدان حد كه شايسته شاءن يك سرباز واقعي وطن باشد؛ شمه ئي از زندگي كوتاه سالهاي جواني شادروان آرام است.

او در 21 آذر 1326 در رضائيه ديده به جهان گشود و پس از اتمام تحصيلات دبيرستاني در سال 1345 وارد نيروي هوائي شاهنشاهي شد و دوره تكنسيني را طي دو سال گذرانيد و يكسال بعد براي گذرانيدن دوره تخصص به آمريكا سفر كرد و با گذرانيدن آن به ايران بازگشت، محل خدمتش تهران تعيين گرديد. سه سال بعد در امتحانات دانشكده خلباني شركت نمود و از آن پس توانست مسير آينده خود را با شايستگي كه در خود مي ديد، با شتاب طي كند. مسير آينده اي كه هيچ كس را ياراي ديدن نقش حوادث در كمين نشسته آن را ندارد.

او دوره دانشكده را با درجه ممتاز طي نمود و اين بار براي گذرانيدن دوره عالي دانشكده خلباني عازم آمريكا گرديد و طي دو سال آنرا با موفقيت به پايان رسانيد و به وطن بازگشت و سپس با گذرانيدن بك دوره شش ماهه براي پرواز با هواپيماي فانتوم محل خدت او در پايگاه شاهرخي تعيين گرديد.

آرام در مدت 11 سال خدمت خود، موفق به اخد ديپلم هاي: زبان انگليسي، موتور جت، مخابرات هوايي، رادار، خلباني با مدرنترين هواپيماهاي جنگي گرديد.

افسوس، طومار زندگي كوتاه جواني، كه مي كوشيد يك سرباز واقعي براي وطن و يك فرزند لايق براي ملتش باشد، در روز 26 شهريور سال جاري در يك سانحه هوايي در نزديكي اصفهان به هم پيچيده شد و داغ مرگ نابهنگامش بر قلب خانواده و نزديكان و دوستان بماند.