نطق جناب آقاي ويلسون بيت منصور ۱۳۴۸/۰۲/۰۹

نطق جناب آقاي ويلسون بيت منصور ۱۳۴۸/۰۲/۰۹

نطق جناب آقاي دكتر ويلسون بيت منصور نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در بيست و دومين دوره مجلس شوراي ملي

دوره: بيست و دو               جلسه شماره ۱۲۹        تاريخ: ۱۳۴۸/۰۲/۰۹          رئيس جلسه: مهندس عبدالله رياضي

رئيس- دفعه آينده هم مي‌توانيد تشريف بياوريد و صحبت بفرمائيد آقاي دكتر بيت منصور تشريف بياوريد.

پردلي- غير تسليم و رضا كو چاره‌اي.

دكتر بيت منصور- جناب آقاي رئيس، خانمها و آقايان: امروز درباره مسئله‌اي مطالبي عرض خواهم كرد كه عموم مردم عدالت خواه جهان از آن اطلاع كامل دارند و بيش از ۳۲ سال است كه با اندوه بسيار بر يكي از سياست‌هاي استعماري كه در بين‌النهرين به وجود آمده نظاره مي‌كنند. در كنار اين سرزمين پرآشوب تنها يك قدرت و يك ملت بيدار و آزاد وجود دارد كه با هرگونه تبعيض و برتري با قدرت تمام مبارزه كرده و مي‌كند و آن نيرو و قدرت، ملت ايران و قدرت شاهنشاهي بزرگ ايران مي‌باشد (صحيح است) پس از جنگ نخستين جهاني، در منطقه بين‌النهرين مبارزات دامنه داري براي به دست آوردن آزادي صورت گرفت كه متأسفانه در اثر فشار نيروهاي استعماري حكومتي با كيفيت خاصي ايجاد شد. عموم جهانيان بر اين امر واقف‌اند كه اكثريت ساكنان بين‌النهرين از اقوام ديگر مي‌باشند. در اين سرزمين قوم آشور بيش از شش هزار سال زندگي مي‌كند و حكومت مخلوق بغداد بر خلاف اعلاميه حقوق بشر و بر خلاف مقررات منشور ملل كه حكومت‌ها بايد از نيروهاي انساني سرزمين‌هاي خود پديد آيند و مدافع حقوق انساني ساكنين آن باشند، به وجود آمد پس از جنگ بين‌المللي اول. مجمع ملل به نداي قوم آشور براي آزاد زيستن در سرزمين‌هاي آباء و اجدادي خود نينوا و بابل توجه نكرد و اكنون هم سازمان ملل، صداي اكثريت غير عرب آن سرزمين كه حكومت امروز عراق بي مهابا به ويران كردن روستاهاي آشوري و و هم نژادان كرد و به بند كشيدن آنان پرداخته، نمي‌شود و به اعتراض مجامع آشوري‌هاي جهان و دوستداران و حاميان آنان توجه نمي‌نمايد. آشوري‌هاي سراسر جهان از سازمان ملل خواسته‌اند كه به يورش عمال حكومت بغداد به اماكن مقدسه آشوريهاي بين‌النهرين خاتمه بخشد و نيز به حقوق حقه آنان كه ديربازي است سلب شده رسيدگي نمايد (صحيح است) عموم آشوريها هم صدا با مردم آزاده جهان مي‌خواهند كه در سرزمين بين‌النهرين حكومتي به‌وجود آيد كه تركيبي از نيروهاي انساني ساكنين آن سرزمين باشد (احسنت) ما مي‌خواهيم با صداي رسا ميثاق‌هاي دول بزرگ و اعلاميه جهاني حقوق بشر را كه هر ملت و هر دولت موظف به مراقبت و دفاع از آن است يادآور شويم، تا رفع اين تظلم از ساكنين اقوام سرزمين بين النهرين بشود چنانكه رهبر خردمند ملت ايران هر نوع تبعيض را در هر گوشه جهان محكوم مي‌كند و از ۲۵۰۰ سال تاكنون ملت و شاهنشاهي عظيم ايران همواره مدافع حقوق انساني بوده است (احسنت) آشوريهاي ساكن سرزمينهاي بين‌النهرين و سوريه و لبنان در زمينهاي اجدادي و تاريخي خود و تمام قوم آشور در هر نقطه جهان كه هستند همواره شاهنشاه ايران را تنها ملجاء و يگانه باني آزادي مي‌دانند (صحيح است) و ايران را پناهگاه اقوام ستم‌ديده كه از اكناف عالم بدان پناه آورده، ديده‌اند. اينجانب به عنوان نماينده آشوري‌ها كه جزئي از خاندان بزرگ و متشكل ايران مي‌باشند، لازم مي‌دانم در اين ساحت مقدس و از پشت اين ميز خطابه به عموم جهانيان بگويم كه راه و رسم آئين شاهنشاهي ايران در مورد حفظ حقوق افراد بشر بايد سرمشق تمام ملل باشد (احسنت) و مجامع بين‌المللي و مردم آزاد جهان بايد به نداي مردم ستم‌ديده بين‌النهرين پاسخ بدهند و وضع حكومت غاصب عراق را رسيدگي نمايند و نگذارند بيش از اين خواهران و برادران هم نژاد ما در وطن خود در آتش بي عدالتي و نائب رئيس امني بسوزند (صحيح است).

پيامهاي متعدد و نامه‌هاي بسيار از سوي آشوري‌هاي ساكن نقاط مختلف جهان به خصوص آشوريهاي ايران رسيده و از من خواسته‌اند كه امروز در مجلس شوراي ملي اين را عرض بكنم كه قوم آشور با جان و دل آماده است تا در كنار مردم رشيد ايران هر تجاوز به حقوق حقه كشور عزيز ما ايران را در هم بكوبند. اميد است با كوشش و روشن بيني مجامع بين‌المللي و پشتيباني دولت‌هاي آزاد جهان و تلاش همه جانبه ملت واقعي بين‌النهرين روزي در اين سرزمين، حكومتي كه نماينده نيروهاي انساني آن سرزمين باشد به وجود آيد و ميليونها هم نژادان، خواهران و برادران ما حقوق از دست رفته خود را باز يابند (احسنت).