تيمسار سرتيپ فيليپ بت اوشانا

تيمسار سرتيپ فيليپ بت اوشانا

در سال 1942 ميلادي وارد دانشكده علوم شد و يكسال در آن به تحصيل ادامه داد. در سال 1944 جهت ادامه تحصيلات وارد دانشكده علم و صنعت شد و در همان زمان نيز دانشجوي دانشكده افسري گشت. سال 1947 تحصيلاتش را در رشته مهندسي الكترونيك - مكانيك به اتمام رسانيد و وارد ارتش ايران شد و به درجه افسري - ستوان دوم نائل و بعد از دو سال خدمت درجه ستوان يكم (دو ستاره ) را از آن خود كرد. در سال 1951 به درجه سرگردي رسيد و سال 1960 بود كه سرهنگ شد و سپس در سال 1964 توانست به درجه سرهنگ تمام برسد. سال 1972 فيليپ بت اوشانا سرتيپ شد و در سال 1976 به بازنشستگي رسيد.
رسيدن به درجات اميري در ارتش كاري است نه چندان سهل و آسان و جهت ارتقاء مقام راه مشقت باري را در پي دارد كه در كنارش صداقت و از خود گذشتگي را لازم دارد , و اين راهي است كه كمتر كسي در ارتش مي تواند به آن برسد.
فيليپ بت اوشانا , اين خصائل را دارا بود و اين راه پر مشقت را با سربلندي گذراند و توانست افتخاري باشد براي جامعه آشوريها و افتخاري بس بزرگ در ارتش ايران.
وي در طول خدمتش در ارتش نشانهاي افتخار بيشماري را كسب نمود از جمله:

  • نشان 28 امرداد
  • نشان ارتش
  • نشان لياقت
  • نشان احترام
  • نشان جشنهاي 2500 ساله
  • نشان پادشاه ايران

فيليپ بت اوشانا در طول زندگي پر مشغله كاري اش , فردي بود ملي و عاشق ملتش آشور و در امر كار و خدمت به آشوريها نهايت كوشش خود را مي نمود و وظايف خويش را در جهت پيش برد اهداف بكار مي بست. در همان حال پدري و همسري موظف بود. ثمره ازدواجش با خانم تامارا هفت فرزند به نام هاي : بانيپال - ديم آتور- رامان - مردوك - آشور بلا - رامينا و دومارينا بود .برادرش دكتر سرگن بت اوشانا و خواهرانش جوان و روني مي باشند .سرتيپ فيليپ در طول خدمتش در ارتش توانست دوره هاي بسياري در خارج از كشور ايران بگذراند از جمله است :

  • دو دوره در دانشكده ارتش امريكا
  • يك دوره رشته فراگيري و تدريس در امريكا
  • دو دوره در ارتش آلمان
  • تحصيل در دانشكده پدافند ملي نيروي ايران

همچنين ايشان استاد در دانشگاه جنگ ايران و استاد در ارتش لوجستيكي زميني ايران بود.