هرمزد رسام

هرمزد رسام

در سال ١٨٢٦ در موسل (عراق كنوني) كه در ان زمان جزئي از امپراتوري عثماني بود، در خانواده اي مسيحي بدنيا امد. خانوادهء او عضو كليساي شرق آشور و كليساي كلداني كاتوليك بودند. پدر او انتون رسام در موصل متول شده بود و معاون اسقف كليساي شرق آشور بود. مادرش ترسا، دختر ايشاك حلبي و اهل سوريه بود.

در سن بيست سالگي در سال ١٨٤٨، رسام به استخدام يك شركت انگليسي اكتشاف و حفاري در امد كه باستان شناس معروف A. H. Layard سرپرستي ان را بر عهده داشت؛ به عنوان مامور پرداخت حقوق در امد. ليارد، كه در موصل مشغول اولين اكتشافات خود بود(١٨٤٧-١٨٤٥) تحت تاثير پشت كار رسام قرار گرفت و او را تحت پوشش خود قرار داد، كه اين كار بين انها دوستي ايجاد كرد كه تا اخر عمرشان ادامه داشت. ليارد زمينهء سفر رسام را به انگليستان و تحصيل در دانشگاه اكسفورد را مهيا نمود. رسام جوان به مدت ١٨ ماه در اكسفورد تحصيل كرد و براي بار دوم به همراه ليارد به اكتشافات جديدي پرداخت. (١٨٥١-١٨٤٩). اما بعد از مدتي ليارد باستان شناسي را كنار نهاده و پيشهء سياست را اختيار نمود. اما رسام به عمليات حفاري خود بين سال هاي ١٨٥٤-١٨٥٢ در نمرود و كويونجوك ادامه داد و موفق به بزرگترين كشف زندگي خود، يعني كشف الواح گلي حماسهء گيلگمش شد. كه بعد ها توسط جورج اسميت رمزگشايي شدند. پس از اين كشف بزرگ ، رسام دوباره به انگلستان بازگشت و به كمك دوستش ليارد تبديل به يك ديپلمات عثماني شد.

در بين سال هاي ١٨٨٢-١٨٧٧ و بنا به درخواست موزهء انگلستان، رسام دوباره جامهء باستان شناسي به تن كرد و راهي اكتشافات جديد شد. او در اين سالها موفق به كشف معبد آشورنصيرپال در نمرود، منشور آشور باني پال در كويونجوك، و درهاي تاريخي و منحصر بفرد برنزي معبد شلمنصر سوم شد. همچنين او توانست مكان باغ هاي معلق بابل را شناسايي كند. رسام كاخ نبوخدنصر دوم در نمرود را از خاك بيرون كشيد و در سال ١٨٧٩ در مكاني كه قبلاً بابل در انجا قرار داشت ، منشور كورش هخامنشي را كشف كرد.

در ابو حبا به سال ١٨٨١ موفق به كشف معبد خورشيد در سيپار شد. او در انجا منشور گلي نبونيد و لوح سنگي نبو-اپال-ايدين را نيز از زير غبار تاريخ بيرون اورد. به همراه اين كشفيات برجسته، ٥٠٠٠٠ لوح سنگي نيز كشف شدند.

بعد از اين كشفيات درخشان رسام، بيشتر عمر خود را در برايتون، انگلستان گذراند. او تجربياتش را در مورد اكتشافات آشوري- بابلي و مسيحيان خاور نزديك را بصورت كتاب دراورده است.

از جمله كتاب هاي به چاپ رسيده از او عبارتند از:

The British Mission to Theodore, King of Abyssiana (1869), memoir

-Biblical Nationalities, Past and Present, article in Transaction of the Society of Biblical Archaeology, Vol. 3,8 , pp 358-385

-The Garden of Eden and Biblical Sages (1895)

-Asshur and the Land of Nimrod (1897)

او در ٢٠ سپتامبر ١٩١٠ در انگستان چشم از جهان فرو برد

 

منابع:

-Hormuzd Rassam, Assyrian Archeologist 1826-1910

-Rassam, Narrative of the British Mission to Theodore, King Of Abyssiana (1869) at Google Books

-David Damrosch (2006). The Buried Books. ISBN 0-8050-8029-5 Chapters 3 and 4 are an essential revised biography of Rassam's life.

-Mogens T Larsen(1997). The Conquest of Assyria. ISBN 0-415-14356-X