نينسن رشيدي

نينسن رشيدي


متولد 69/1/29 قزوين
زمينه فعاليت: تير اندازي با كمان
افتخارات:
كسب مقام نائب قهرماني در دومين دوره المپياد ايرانيان سال87
كسب مقام سوم انفرادي در مسابقات آزاد كشوري شهرستان البرز سال87
كسب مقام اول تيمي در مسابقات آزاد كشوري شهرستان البرز سال87
كسب مقام دوم تيمي در مسابقات استاني سال88
كسب مقام چهارم در سومين المپياد ايرانيان سال88
كسب مقام اول ليگ استان قزوين سال89
كسب مقام پنجم مسابقات كشوري سال89
كسب مقام سوم استان قزوين سال93
كسب مقام اول مسابقات آزاد كشوري در سال 94
در سال 86 به صورت كاملا اتفاقي وارد ورزش تيروكمان شدم تا سال90به طور حرفه اي اين ورزش را ادامه دادم و به دليل گذراندن خدمت سربازي تا سال 92 نتوانستم فعاليت ورزشي كنم.
بعد از اين دوران تمرينات را به صورت جدي و حرفه اي شروع كردم و در سال 94 موفق به كسب مدرك مربيگري شدم.